High lights από την τελευταία 10ετια του ΜΟΦΣ

Αρχική
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΦΣ 2015

Sample Image 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟ ΜΟΦΣ

 

Την 16-2-2015 πραγματοποιήθηκε μία καθοριστική για το μέλλον  του ΜΟΦΣ ΓΣ με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των ενεργών μελών του. Στη συνέλευση αποφασίστηκε:

 •  η πιστή τήρηση των κανόνων πλεύσης και γενικότερα όλων των κανόνων ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις του ΜΟΦΣ,

 • η πλήρης μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμός όλων των διοιηκητικών λειτουργιών του ομίλου και η συνέχιση της πλήρους αξιοποίησης του διαδικτύου και των μέσων του

 • η συνέχιση της εξωστρέφειας με εκδηλώσεις φιλίας με όλους τους ομίλους της Ελλάδας και με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΕΟΜΜΟΦΣ 

 • η βελτίωση των εγκαταστάσεων και ο προγραμματισμός ακόμη περισσότερων εκδηλώσεων που θα ενδιαφέρουν όλη την οικογένεια.

 

 

Sample Image

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε ένα πρόγραμμα «μαμούθ» 33 εκδηλώσεων για το 2015, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση με τα πλέον σύγχρονα μέσα (ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών) και με τη χρήση ψηφιακών μέσων συλλογής των απαντήσεων.

 

 

Sample Image

 

Το τελικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός δεκαπενθημέρου και θα κινείται στους γνωστούς άξονες δράσεις του ΜΟΦΣ,  που είναι η διοργάνωση:

 • Ιατρικών και εκπαιδευτικών αποστολών αγάπης και αλληλεγγύης στα νησιά μας

 • Μικρών  και μεγάλων θαλασσίων ταξιδιών – ναυτικό camping

 • Συμμετοχή στις Πανελλήνιες συναντήσεις φουσκωτών σκαφών και εν γένει στις δράσεις της Ομοσπονδίας ΕΟΜΟΦΣ.

 • Εκπαιδευτικών σεμιναρίων, για την πλεύση, τη μετεωρολογία, την ασφάλεια, τη συντήρηση του φουσκωτού και άλλα πολλά.

 • Oδικών εκδρομών και τζιπάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εκπαιδευτικό, οικολογικό και πολιτιστικό χαρακτήρα

 • Διαγωνισμών ψαρέματος με διανομή των αλιευμάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

 • Φιλανθρωπικών εκδηλώσεων

 • Ποικίλων εκδηλώσεων όπως είναι μουσικές βραδιές και τα φιλανθρωπικά bazaar

  Sample Image

Ακολούθησε ψηφοφορία από την οποία προέκυψε το παρακάτω ΔΣ:

 • Πρόεδρος: Καρτσιώτης Θεόδωρος

 • Αντιπρόεδρος: Κόκκος Γιάννης

 • Γενικός Γραμματέας: Σαγιόγλου Ανδρέας

 • Ταμίας: Φενέρης Σωκράτης

 • Ειδικός Γραμματέας: Πέτρου Χαράλαμπος

 • Σύμβουλος : Νικολαΐδης  Λάζαρος

 • Σύμβουλος : Ρηγανάς Μάκης, υπεύθυνος τομέα αλιείας

 • Αναπληρωματικό μέλος: Μαρμαράς Κώστας

Αναπληρωτής του γενικού γραμματέα ορίζεται ο  Πέτρου Χαράλαμπος και ο αναπληρωτής του  ταμία ο Νικολαίδης Λάζαρος

 

Γιά το Εξελεκτική επιτροπή εκλάχθησαν οι  Σ. Καζαντζίδης (για πολλαπλή συνεχόμενη διετία), Α. Καρπούζης, Γ. Κωνσταντινίδης

 

Εκπρόσωποι ΜΟΦΣ στην ΕΟΜΟΦΣ ορίστηκαν οι Καρτσιώτης Θ. και  Κόκκος Γ.

 

Επόμενη εκδήλωση τριήμερο αποκριών στην Ευρυτανία με συμμετοχή μελών του ΠΟΦΣ.

 

Σημειώνεται ότι τα μέλη του ομίλου ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο Προεδρείο του ΜΟΦΣ για 4η συνεχή θητεία.

 

Το ταξίδι συνεχίζεται.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Καλείστε στη ΓΣ και εκλογές στο ΜΟΦΣ την  Δευτέρα 16/2/2015 ώρα 8:30μμ. Κατάθεση υποψηφιοτήτων στο γραφεία του ΜΟΦΣ μέχρι Δευτέρα 9/2/2013 8:00 μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη και για το 2014 τουλάχιστον. Περισσότερες πληροφορίες στο www.mofs.gr»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 238/102  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΟΦΣ της 2/2/2015

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Φ.Σ., συνεδρίασε στις 2/2/2015 στην έδρα του Μ.Ο.Φ.Σ.

 

Θέμα 1ο Έγκριση Πεπραγμένων – Προϋπολογισμού Απολογισμού, Κλήση ελεγκτική επιτροπή, Προκήρυξη εκλογών

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα:

 1. Όλες τις δαπάνες που είναι καταχωρημένες στο βιβλίο εσόδων- εξόδων, όλα τα παραστατικά που έλαβε ή εξέδωσε το ΔΣ και όλα τα κείμενα και στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα βιβλία που τηρούνται στο ΜΟΦΣ και τα κείμενα του site του ομίλου.
 2. Τον οικονομικό απολογισμό περιόδου  2014 - 2015
 3. Τον προϋπολογισμό περιόδου 2015 – 2016
 4. Καλείται η ελεγκτική επιτροπή να προβεί στη διενέργεια ελέγχου ώστε να συντάξει την έκθεσή της για την επερχόμενη τακτική Γενική Συνέλευση
 5. Τον διοικητικό απολογισμό της θητείας του ΔΣ (παρόλο που ο απολογισμός της 1ης χρονιάς του ΔΣ παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη τελευταία τακτική γενική συνέλευση του 2014, επειδή η επερχόμενη ΓΣ είναι εκλογοαπολογιστική θα παρουσιασθεί ο διοικητικός απολογισμός της συνολικής θητείας του ΔΣ)

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το καταστατικό, την προκήρυξη των εκλογών κατά την επερχόμενη τακτική Γενική συνέλευση σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο το οποίο αναρτάται στο site και στο πίνακα ανακοινώσεων του ΜΟΦΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το ΔΣ του ΜΟΦΣ στην συνεδρίαση της 2/02/2015, αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό, την προκήρυξη των εκλογών και τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής ως εξής:

 •  
  • Κατάθεση υποψηφιοτήτων με την υποβολή αίτησης – δήλωσης στο γραφεία του ΜΟΦΣ μέχρι την Δευτέρα 9/2/2015
  • Έλεγχος και ανάρτηση πίνακα υποψηφιοτήτων μέχρι Πέμπτη 12/2/2015, εκτύπωση ψηφοδελτίων
  • Τακτική Γενική συνέλευση εκλογοαπολογιστική την Δευτέρα 16/2/2015 με ημερήσια διάταξη:

 •  
  •  
   • Έλεγχος απαρτίας ΓΣ

   • Εκλογή προεδρείου ΓΣ

   • Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ

   • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

   • Έγκριση προϋπολογισμού

   • Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη ευθύνη

   • Πρόγραμμα ΜΟΦΣ 2015, προτάσεις μελών

   • Ορισμός εκπροσώπων στη Ομοσπονδία, ΕΟΜΟΦΣ

   • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών

    Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη και για το 2014 τουλάχιστον.

    Η ΓΣ θα είναι σε απαρτία βάσει του καταστατικού, εάν συμμετέχουν το 1/3 των τακτοποιημένων μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί νέα Γενική συνέλευση για την Τετάρτη 25/2/2013.


   • Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί με sms στα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ «Καλείστε στη ΓΣ και εκλογές στο ΜΟΦΣ την  Δευτέρα 16/2/2015 ώρα 8:30μμ. Κατάθεση υποψηφιοτήτων στο γραφεία του ΜΟΦΣ μέχρι Δευτέρα 9/2/2013 8:00 μμ. Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη και για το 2014 τουλάχιστον. Περισσότερες πληροφορίες στο www.mofs.gr»

Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ ήταν ΟΜΟΦΩΝΕΣ