Τα τελευταία 9 χρόνια του ΜΟΦΣ 2009-2017

Αρχική arrow Εκδηλώσεις - Εκδρομές
Εκδηλώσεις - Εκδρομές
game fishing 2012

fishing_2012_k.jpg  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO KLIK 

ΜΟΦΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

20o  GAME FISHING 2012 ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/09/2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, με οδηγό την αγάπη του για την θάλασσα θα διοργανώσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς για 20η χρονιά, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012, τον 20ο διαγωνισμό ψαρέματος <<GAME FISHING 2012>>,συρτής ανοιχτής θαλάσσης, στην θαλάσσια περιοχή του ΞΕΝΙΑ Χαλκιδικής και σε ακτίνα 10 ν.μ. από το ΞΕΝΙΑ.  Στο διαγωνισμό μετέχουν σκάφη των οποίων ο κυβερνήτης είναι μέλος του ΜΟΦΣ.  Η συμμετοχή γίνεται με ίδια ευθύνη, ο κυβερνήτης και οι επιβαίνοντες θα υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αναλυτικές οδηγίες και ο τρόπος βαθμολόγησης είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Όλα τα αλιεύματα θα διατεθούν με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής (που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Αφετηρία και τελετή απονομής: Λιμάνι Camping Παλιουρίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 373/1985 και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας Χαλκιδικής και άδεια του Λιμεναρχείου Μουδανιών. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 στο Παλιούρι 

Ώρα 15.30 : Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας.

Ώρα 21.00 : Μουσική βραδιά σε ταβέρνα στο Παλιούρι.  

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012 στο Παλιούρι

Ώρα 07.00 :Πέρας Άφιξης σκαφών και εγγραφές. Έλεγχος σκαφών, συμπλήρωση Υπευθύνων Δηλώσεων

Ώρα 09.00 : Εκκίνηση διαγωνισμού ψαρέματος.

Ώρα 14.00 : Πέρας του διαγωνισμού.

Ώρα 14.30 : Ζύγισμα αλιευμάτων - βαθμολόγηση.

Ώρα 15.00 : Απονομές επάθλων, τελετή λήξης. 

Ώρα 15.20 : Κλήρωση δώρων -BARBEQUE προσφορά για όλους τους συμμετέχοντες

..Παράδοση αλιευμάτων στο Νοσοκομείο Πολυγύρου

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αλυτάρχης: Κλήμης Γεωργιάδης έφορος αλιείας ΜΟΦΣ, τηλ. 6974147113 

Γραμματεία: Νίκος Παντής, Κλεάνθης Περσίδης

Επιτροπή ενστάσεων: Τα μέλη του ΔΣ του ΜΟΦΣ 

Τεχνικός Σύμβουλος : Μάκης Ρηγανάς

.

Σκάφος επιτροπής και ασφαλείας: Θ. Καρτσιώτης 

ΕΠΑΘΛΑ  

Στους τρεις πρώτους νικητές και στον νικητή με το μεγαλύτερο σε βάρος Ψάρι θα  παραδοθούν δώρα 

Επίσης θα υπάρχουν και άλλα δώρα που θα παραδοθούν ύστερα από κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1Ο€, περιλαμβάνει κουπόνι για τη συμμετοχή στο γεύμα

ΧΟΡΗΓΟΙ:

-------------------

DPS FISHING - ΒΕΡΑΝΟΥΔΗΣ

------------------- 

SIMANO Κασάμπαλης

---------------------- 

MALAMIDIS MARINE

-------------------- 

ΚΥΠΕΛΑ για τον 1ο, 2ο και 3ο νικητή και για το μεγαλύτερο ψάρι  

ΔΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: ΔΩΡΑ για τους νικητές 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ:   2374092194 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6970329800 (Θ. Καρτσιώτης)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ GAME FISHING klik.

.................................................... 

VIDEO ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2010     http://www.youtube.com/watch?v=EmtF-BBiqZs 

........................................................................................................................ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2009   http://www.mofs.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=44    

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως κυβερνήτης του σκάφους ............................................, που έχει μήκος .....................μέτρα στον αγώνα GAME FISHING 2021, ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23/Ο9/2012 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών.

Στο σκάφος μου θα επιβαίνουν τα παρακάτω άτομα: (Ονοματεπώνυμο - ηλικία):

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο πλήρωμά μου, το σκάφος μου και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος μου είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος μου έχω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.

Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή του σκάφους μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω  ότι είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική μου ως κυβερνήτης και χειριστής του σκάφους και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του σκάφους μου, να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      ../09/2012

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΑ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως πλήρωμα του σκάφους ........................    με κυβερνήτη τον ........................................  στον αγώνα GAME FISHING 2012, ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23/09/2012 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών.

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στο σκάφο και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος που επιβαίνω είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.

 Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω τις δυνατότητες του σκάφους που επιβαίνω και μπορώ να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      2../09/2012

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2012
 

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2012

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

(28 και  29  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν το χαρακτήρα της σύστασης και είναι ενδεικτικές. Μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή άλλες παραμέτρους της εκδρομής. Οι κυβερνήτες των σκαφών που θα συμμετάσχουν στο ταξίδι αποφασίζουν σε όλες τις περιπτώσεις μόνοι τους και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον εαυτό τους και για τα άτομα που μεταφέρουν με το σκάφος τους σε όλες τις φάσεις της εκδρομής.

Προγραμμα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.):

•·          Ο κυβερνήτης του σκάφους να είναι μέλος του ΜΟΦΣ

•·          Να δεχτεί ανεπιφύλακτα όλες τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος κειμένου.

•·          Σκάφος που δεν πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο ή από αυτό το έντυπο και σκάφος που δεν διαθέτει VHF σε καλή λειτουργία μπορεί να αποκλειστεί από την εκδρομή.

Πληροφορίες Νίκος Παντής 6945514141

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7

12 πμ

Τα σκάφη συγκεντρώνονται στα «Γαλάζια Νερά» της Βουρβουρού συν. 40 13, 23 47

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ στις ΞΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ και γενικότερα στην Βουρβουρού

12:00 - 17:00 Μπάνιο στα «Γαλάζια Νερά»

17:00 Αναχώρηση για τα τηγάνια, συν: 40 18, 23 57

Τακτοποίηση για διανυκτέρευση, το βραδινό γεύμα το φροντίζει ο καθένας μόνος τους και ακολουθεί γλέντι

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ στις ΞΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7

Διαγωνισμός ναυτοσύνης, και μπάνιο.

13:00 Αναχώρηση για ΛΙΝΑΡΑΚΙ Συκιές συν 40 02, 24 00 γεύμα (χωριστοί λογαριασμοί ανά παρέα / σκάφος)

16:00 Τέλος εκδρομής.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•·          Σε όλες τις πλεύσεις είναι αυστηρά υποχρεωτικό να φορούν όλοι οι επιβαίνοντες των σκαφών τα σωσίβιά τους, ακόμη και σε μπουνάτσα. Οι κυβερνήτες των σκαφών φορούν υποχρεωτικά το stop switch. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη σημαία του ΜΟΦΣ.

•·          Με ευθύνη των κυβερνητών το κάθε σκάφος πρέπει να φέρει όλα τα εφόδια που περιγράφονται στο νέο κανονισμό λιμένα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ασφάλειες.

•·          Πρέπει, επίσης, το σκάφος και ο εξοπλισμός του να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι επικοινωνίες θα γίνονται στη συχνότητα του Ομίλου (κανάλι 74). Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74 & 16. Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης τριπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74, 12 & 16.

•·         Oι κυβερνήτες θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα VHF τους να έχουν ισχύ εξόδου τουλάχιστον 19 Watt και στάσιμα λιγότερα από 1,5. Θα πρέπει επίσης να έχουν στο σκάφος τους δύο κινητά τηλέφωνα, τους αριθμούς των οποίων θα αναγράψουν στη δήλωσης συμμετοχής.

 Ελλιμενισμός - ανεφοδιασμοί κ.τ.λ.

Οι κυβερνήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε όλοι οι εφοδιασμοί σε καύσιμα και λιπαντικά να γίνονται στα σημεία στάσεων. Το δέσιμο θα πρέπει να γίνει με τάξη και ύστερα από οδηγίες του αρχηγού της εκδρομής. Θεωρούμε ότι φαινόμενα κακής ναυτικής νοοτροπίας (βιασύνη να δέσουμε πρώτοι, σκουπίδια, υπερβολική φασαρία κ.τ.λ.) ανήκουν στο παρελθόν.

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους κυβερνήτες - και μέσω αυτών, τα πληρώματα - για την όσο το δυνατό αρτιότερη παρουσία μας ως Όμιλος. Τα μπλουζάκια, τα καπελάκια, η νιντσεράδα, οι καρφίτσες και τα άλλα αναμνηστικά του ΜΟΦΣ θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

 Συμμετοχή Σκαφών

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς μπορεί να υπάρξει σχετική σύσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες και ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους, ο κυβερνήτης, αφού λάβει υπόψη του τις δυνατότητες του σκάφους, τις προσωπικές του δυνατότητες και τις δυνατότητες του πληρώματος, αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι σε σκέλος ή σε όλη την εκδρομή.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή των κυβερνητών ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτη ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει ένα σκάφος ή να παραμείνει σε όλη την εκδρομή. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Είναι αρμοδιότητα του χειριστή του σκάφους, να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις, για να λάβει ή όχι μέρος στην εκδρομή.

Τόσο ο ΜΟΦΣ, όσο και το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρει ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Οι χειριστές των σκαφών που συμμετέχουν ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ό,τι άλλο ίσως συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες, καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.

 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2012

  mofs_agios_eystratios_7_teliki_site.jpg

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2012

 ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΟΡΦΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΦΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ONLINE

Φωτογραφίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Φιλανθρωπικό χαρακτήρα είχε η επίσκεψη του Ο.Φ.Σ.Μ. (Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Μακεδονίας) στον Άγιο Ευστράτιο στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 2012. Πρόκειται για μια «παρέα» φίλων του φουσκωτού σκάφους που προσπαθούν να συνδυάσουν το μεράκι τους για τη θάλασσα με την κοινωνική προσφορά προς συμπολίτες τους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Γεγονός είναι ότι πετυχαίνουν τον στόχο τους και αυτό γιατί ο κεντρικός πυρήνας του ομίλου αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόρους και να τους διοχετεύουν σε τέτοιου είδους κοινωνικό έργο. Η νηοπομπή κατέπλευσε στο λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Το πρωί της επομένης γιατροί από τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες ( καρδιολόγος, πνευμονολόγος, παθολόγος, οδοντίατρος) εξέτασαν δωρεάν όσους από του κατοίκους του νησιού το επιθυμούσαν . Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σχολείο όπου οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν από επιστήμονες -μέλη του ομίλου , για την ασφάλεια και τις δυνατότητες του διαδικτύου . Στην συνέχεια επισκέφτηκαν το Μουσείο Δημοκρατίας όπου ενημερώθηκαν για τον άχαρο ρόλο (νησί εξορίας ) που έπαιξε ο Άγιος Ευστράτιος στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Την Κυριακή το πρωί η νηοπομπή αποχώρησε από το νησί αφού πρώτα έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων με τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος μέσω του δημάρχου ευχαρίστησε τα μέλη του συλλόγου στην προσπάθεια που κάνουν να καλύψουν τα κενά πρόνοιας και περίθαλψης που αφήνει πίσω της μια καταρρέουσα λόγω κρίσης, πολιτεία.Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του , ο Δρ. Πληροφορικής , Περιφερειάρχης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος του ομίλου .Καρτσιώτης , δεν παρέλειψε να αναδείξει το κοινωνικό λειτούργημα που εκτελούν στο Άγιο Ευστράτιο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που έχουν να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες για αυτούς δυσκολίες της ακριτικής νησιωτικής ζωής . Ευχόμαστε ούριο άνεμο στα ταξίδια τους και τον Ποσειδώνα στο πλευρό τους γιατί το έργο που συντελούν είναι ιερό.Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η όλη προσπάθεια καλύφτηκε δημοσιογραφικά από τον καταξιωμένο δημοσιογράφο της ΕΤ3 Δημήτρη Σαββίδη γνωστό και από την δημοφιλή εκπομπή Ανιχνεύσεις.

πηγή:agios-efstratios.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/5/2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2012 1-4/6/2012

Ο ΜΟΦΣ ο 2ος μεγαλύτερος όμιλος σκαφών της Ελλάδας, επέλεξε ως κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 20 χρόνων του Ομίλου την εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης για τον Αγ. Ευστράτιο. Σημειωτέον ότι ο Άγιος Ευστράτιος, όπως και η Μακεδονία εορτάζουν φέτος τα 100 χρόνια απελευθέρωσής τους από τον τουρκικό ζυγό. Η συμβολή του ελληνικού Ναυτικού στην απελευθέρωση του νησιού ήταν καθοριστική.

 Ο Αγ. Ευστράτιος είναι το αγαπημένο μας νησί, το επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο με τα σκάφη μας και προσπαθούμε να συμβάλλουμε όπως μπορούμε στην ανάπτυξη του νησιού και κυρίως να τονώσουμε την αλληλεγγύη μας και την αγάπη μας στους κατοίκους. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου, με τον Δήμαρχο κ. Χ. Μακρή και με τη βοήθεια των εταιρειών ΕΥ CLUB και MENARINI που είναι κύριοι χορηγοί του ΜΟΦΣ. Τα υλικά για τις ιατρικές εξετάσεις τα παρείχε η εταιρεία Roche, την τεχνική υποστήριξη της αποστολής παρέχει η ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ MARINE.   

Η κορυφαία αυτή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης και αλληλεγγύης του ΜΟΦΣ (έχουν ήδη προγραμματισθεί εκδρομή στον Έβρο  και αγώνες αλιείας με διάθεση των αλιευμάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς).

Με τη φετινή μας εκδήλωση τονίζουμε και πάλι την αγάπη μας για το νησί, τους μαθητές και τους κατοίκους του και παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να εξετασθούν από γιατρούς πολύ υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή του χρόνου της εκδήλωσης 1-4 Ιουνίου 2012 (του Αγ. Πνεύματος) και η προβολή της εκδήλωσης από σημαντικά μέσα ενημέρωσης και τηλεοπτικούς σταθμούς με χορηγό επικοινωνίας την ΕΤ3, η οποία θα μας συνοδεύσει και θα καλύψει όλη την αποστολή ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού του νησιού. 

8 σκάφη του ΜΟΦΣ στα οποία θα επιβαίνουν 33 άτομα,  θα μεταφέρουν καταξιωμένους γιατρούς - μέλη του ΜΟΦΣ οι οποίοι θα εξετάσουν το Σάββατο 2/6/2012 όλους τους κατοίκους του νησιού.

Η ομάδα των ιατρών αποτελείται από τους:

•o   Παιδοχειρουργό- Παιδουραλόγο:  Κ.Τσαχαλίνας, Διευθυντής Ιατρικού Διαβαλκανικού

•o   Καρδιολόγο-Παθολόγο:  Μ. Χοροζόπουλος, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

•o   Πνευμονολόγο: Δ. Οικονόμου συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

•o   Χειρούργο Οδοντίατρο: Δρ. Δ. Τσαχαλίνας, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

Επίσης θα διεξαχθούν εξετάσεις σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων με αντιδραστήρια και άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης προγραμματίζεται επίσκεψη στο σχολείο, διάλεξη με θέμα «Παιδαγωγική αξιοποίηση και ασφάλεια του διαδικτύου» (με εισηγητή τον Δρ.Θ. Καρτσιώτη Πληροφορικό - Μαθηματικό, Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Κεν. Μακεδονίας), προσφορά Η/Υ και διανομή ειδικών βιβλίων σε όλους τους μαθητές με πρακτικές συμβουλές για γονείς και μαθητές.

Οι εκδηλώσεις καθώς και ρεπορτάζ για το νησί που θα πραγματοποιηθούν επί τόπου θα παρουσιασθούν σε τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ3 και άλλων τηλεοπτικών σταθμών για να αναδειχθεί ένα ζωτικής σημασίας τμήμα του ελληνισμού το οποίο αισθάνεται εγκαταλελειμμένο.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των εταιρειών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αφίσα.

 Περισσότερες πληροφορίες στο www.mofs.gr και στον αρχηγό της αποστολής και πρόεδρο του ΜΟΦΣ Θόδωρο Καρτσιώτη,  τηλ. 6970329800.   

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΦΣ

Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών "Μ.Ο.Φ.Σ." ιδρύθηκε το 1992,είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο αναγνωρισμένο από τη ΓΓΑ. Είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στο χώρο του Yachting στη Βόρειο Ελλάδα και μεταξύ των δύο πρώτων σε εθνικό επίπεδο. Από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα περισσότερα από 400 μέλη με κοινά ενδιαφέροντα και αναζητήσεις για τη θάλασσα συμμετείχαν στις δραστηριότητές του. Στη πολύχρονη πορεία του ο Μ.Ο.Φ.Σ. διοργάνωσε, εκτέλεσε, έφερε και συνεχίζει να φέρνει σε πέρας με επιτυχία πλήθος αθλητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικολογικών εκδηλώσεων. Ο όμορφος παραθαλάσσιος χώρος και το εντευκτήριο του ΜΟΦΣ στην πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά, έχουν πρόσφατα αναβαθμισθεί και προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον.

Ενδεικτικές δράσεις του ΜΟΦΣ:

•·        Λειτουργία διαδραστικού ναυτικού site με υψηλή επισκεψιμότητα, www.mofs.gr

•·        Διοργανώνει μικρά και μεγάλα θαλασσινά ταξίδια και οδικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εκπαιδευτικό, οικολογικό και πολιτιστικό χαρακτήρα

 • Είναι ο πρώτος όμιλος της Ελλάδας του οποίου μέλη βγήκαν για πρώτη φορά από τα στενά όρια του Αιγαίου, πραγματοποιώντας τα ταξίδια Θεσσαλονίκη - Κύπρο, και Θεσσαλονίκη - Ίμβρο - Τένεδο, όπου συναντήθηκαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
 • Διοργανώνει διαγωνισμούς ψαρέματος με διανομή των αλιευμάτων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και ποικίλες εκδηλώσεις όπως είναι μουσικές βραδιές.
 •  Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, για την πλεύση, τη μετεωρολογία, την ασφάλεια, τη συντήρηση του φουσκωτού και άλλα πολλά.
 • Συμμετέχει, όποτε αυτό ζητηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, σε προσπάθειες διάσωσης, ανεύρεσης ναυαγών, πυρασφαλείας
 • Συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση εκθέσεων με αντικείμενο τη θάλασσα συμμετέχοντας με περίπτερο και με την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων.

_______________________________________________________

____ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2012

1-4/6/2012 

Η εκδήλωση γίνεται με τη βοήθεια των εταιρειών ΕΥ CLUB και MENARINI που είναι κύριοι χορηγοί του ΜΟΦΣ.

1992-2012 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΦΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Αγ. Ευστράτιος, το αγαπημένο μας νησί, το έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές στα 20 χρόνια του ΜΟΦΣ με οργανωμένες εκδηλώσεις (σε μία από αυτές  δωρίσαμε το air condition για το λιμεναρχείο) και με πολλές μεμονωμένες επισκέψεις των μελών μας. Φέτος η κεντρική εκδήλωση του ΜΟΦΣ για τα 20 χρόνια του είναι η εκδήλωση στο νησί όπου θα τονίσουμε και πάλι την αγάπη μας για το νησί, τους μαθητές και τους κατοίκους του.

Παράλληλα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης που αποτελούν βασικές συνιστώσες των δράσεων του ΜΟΦΣ, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του νησιού να εξετασθούν από γιατρούς πολύ υψηλού επιπέδου.

Ταυτόχρονα ο χρόνος της εκδήλωσης 1-4 Ιουνίου 2012 (του Αγ. Πνεύματος) και η προβολή της εκδήλωσης από σημαντικά μέσα ενημέρωσης και τηλεοπτικούς σταθμούς ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει τον τουρισμό του νησιού. 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης θα γίνει ειδική εκδήλωση-διάλεξη με θέμα την «Ασφάλεια και την Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου» και  θα προσφερθούν ειδικά βιβλία για όλους τους μαθητές του νησιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 14/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Τελευταία ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή, κατανομή πληρωμάτων στα σκάφη

Δευτέρα 21/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Συγκέντρωση κυβερνητών, δηλώσεις συμμετοχής.

Στην εκδήλωση μετέχουν μόνο σκάφη κυβερνητών του ΜΟΦΣ. Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα θα υπογράψουν δηλώσεις συμμετοχής.

Δευτέρα 28/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Τελική συγκέντρωση Κκυβερνητών και πληρωμάτων, οδηγίες πλού 

Η συμμετοχή των κυβερνητών στις συγκεντρώσεις κυβερνητών, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Επισυνάπτονται οι υπεύθυνες δηλώσεις .

Παρασκευή 1/6/2012 3μμ:

•·         Αναχώρηση από το Παλιούρι (και εναλλακτικά από Μεγάλη Παναγιά και τη Νικήτη)

•·         Άφιξη στο νησί

Σάββατο 2/6/2012:

Εξέταση των κατοίκων από τους γιατρούς του ΜΟΦΣ:

o   Παιδοχειρουργός- Παιδοουραλόγος : Κ. Τσακαλίνας , Διευθυντής  Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Καρδιολόγος-Παθολόγος : Μ. Χοροζόπουλος, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Πνευμονολόγος:  Δ. Οικονόμου συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Χειρούργος Οδοντίατρος : Δ. Τσαχαλίνας, Δρ. Γερμανίας, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

.

Ταυτόχρονα θα διεξαχθούν εξετάσεις σε όλους τους κατοίκους σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων με αντιδραστήρια και άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων.


 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης προγραμματίζεται επίσκεψη στο σχολείο, διάλεξη με θέμα «Παιδαγωγική αξιοποίηση και ασφάλεια του διαδικτύου» (με εισηγήτη τον Δρ.Θ. Καρτσιώτη Πληροφορικό - Μαθηματικό) και διανομή ειδικών βιβλίων σε όλους τους μαθητές με πρακτικές συμβουλές για γονείς και μαθητές •·         Παράλληλες εκδηλώσεις

Κυριακή 3/6/2012: Αναχώρηση για Λήμνο

Δευτέρα 4/6/2012: Αναχώρηση για Παλιούρι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•·         Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών του ΜΟΦΣ - με βάση την οικονομική συγκυρία και τον χαρακτήρα της αποστολής που έχει η εκδήλωση - το ΔΣ αποφάσισε την επιδότηση κάθε ταμειακά τακτοποιημένου μέλους που θα συμμετάσχει με το ποσό των €100.

•·         Παλιά μέλη θα συμμετάσχουν και θα επιδοτηθούν εφόσον πληρώσουν τις ωφελούμενες συνδρομές.

•·         Όσοι μέλη του ΜΟΦΣ επιθυμούν να συμμετάσχουν και όσες εταιρείες επιθυμούν να βοηθήσουν ως χορηγοί, παρακαλούνται αμέσως (ή το αργότερο μέχρι 14/5/2012) να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο Θόδωρος Καρτσιώτη  τηλ. 6973987060 για να κανονισθούν λεπτομέρειες που αφορούν τα σκάφη και τα πληρώματα.

•·         Όσοι επιθυμούν να κλείσουμε δωμάτια στον Αγ. Ευστράτιο και στη Λήμνο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως (ή το αργότερο μέχρι 7/5/2012) με τον Πρόεδρο διότι τα διαθέσιμα δωμάτια είναι περιορισμένα. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση απαιτεί σημαντική προετοιμασία και έτσι δεν μπορούν να καλυφθούν συμμετοχές της "τελευταίας στιγμής". Επομένως πιθανές συμμετοχές μελών που δεν θα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους μέχρι 14/5/2012 θα γίνεται χωρις επιχορήγηση ή άλλη μέριμνα από το ΜΟΦΣ .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

  Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν το χαρακτήρα της σύστασης και είναι ενδεικτικές. Μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή άλλες παραμέτρους της εκδρομής.  Οι κυβερνήτες των σκαφών που θα συμμετάσχουν στο ταξίδι αποφασίζουν σε όλες τις περιπτώσεις μόνοι τους και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον εαυτό τους και για τα άτομα που μεταφέρουν με το σκάφος τους σε όλες τις φάσεις της εκδρομής.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.):

 • 1. Ο κυβερνήτης και τα μέλη του πληρώματος του σκάφους να είναι μέλη του ΜΟΦΣ και να είναι τακτοποιημένοι ταμειακά
 • 2. Να υπογράψουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις Συμμετοχής (επισυνάπτονται).
 • 3. Να δεχτούν ανεπιφύλακτα όλες τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος κειμένου.
 • 4. Τουλάχιστον ο κυβερνήτης να συμμετάσχει στις συγκεντρώσεις κυβερνητών

 ΡΟΤΑ

Τα σκάφη αναχωρούν την ίδια ώρα από το Camping Παλιουρίου, από τη Νικήτη και από τη Βορβουρού  και συναντώνται στο φάρο στο Κουφό 39,56 23,59.

Στη συνέχεια σε σχηματισμό αναχωρούν για τον Άγιο Ευστράτιο 39,32 24,59. Η ακριβής διαδρομή και οι στάσεις θα αποφασισθούν ανάλογα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. 

Μισό μίλι πριν από την είσοδο στο λιμάνι σταματούμε, και ετοιμαζόμαστε για την είσοδο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν εκείνη τη στιγμή.

Την Κυριακή ξεκινούμε για  Λήμνο και τη Δευτέρα επιστρέφουμε

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•1.      Σε όλες τις πλεύσεις είναι αυστηρά υποχρεωτικό να φορούν όλοι οι επιβαίνοντες των σκαφών τα σωσίβιά τους, ακόμη και σε μπουνάτσα. Οι κυβερνήτες των σκαφών φορούν υποχρεωτικά το stop switch.

•2.      Η πλεύση θα γίνει σύμφωνα με σχέδιο πλεύσης που θα διανεμηθεί, όταν θα είναι γνωστές οι συμμετοχές και οι τελευταίες καιρικές προγνώσεις.

•3.      Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη σημαία του ΜΟΦΣ και τις σημαίες των χορηγών.

•4.      Όσοι δεν ακολουθήσουν το σχέδιο πλεύσης που ακολουθεί, αυτόματα δεν μετέχουν στην εκδρομή και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από τον ΜΟΦΣ για παροχή βοήθειας , ρυμούλκηση κ.τ.λ..

•5.      Με ευθύνη των κυβερνητών το κάθε σκάφος πρέπει να φέρει όλα τα εφόδια που περιγράφονται στο νέο κανονισμό λιμένα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ασφάλειες.

•6.      Πρέπει, επίσης, το σκάφος και ο εξοπλισμός του να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι επικοινωνίες θα γίνονται στη συχνότητα του Ομίλου (κανάλι 74). Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74 & 16. Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης τριπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74, 12 & 16. Το/τα σκάφος/σκάφη watchboat(s) θα ανιχνεύουν όλη την μπάντα των συχνοτήτων σε scan mode.

•7.       Oι κυβερνήτες θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα VHF τους να έχουν ισχύ εξόδου τουλάχιστον 19 Watt και στάσιμα λιγότερα από 1,5. Θα πρέπει επίσης να έχουν στο σκάφος τους δύο κινητά τηλέφωνα, τους αριθμούς των οποίων θα αναγράψουν στη δήλωσης συμμετοχής.    

                                                Σχέδιο πλεύσης ΔΕΛΤΑ

                                               

                                                            ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ                                             

                                         ΜΑΤΑΚΟΣ                       ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

                      ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                      ΣΑΓΙΟΓΛΟΥ   

WATCHMAN Α: ΠΕΡΣΙΔΗΣ                                                  WATCHMAN Β:  ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

 • Ο watchman (σκούπα)

•·        επιβλέπει ώστε τα σκάφη της ομάδας (σκέλους του) να τηρούν τις οριζόντιες (50 -150 μέτρα) και κάθετες αποστάσεις (50 μέτρα) του σχήματος

•·          προσεγγίζει οποιοδήποτε σκάφος της ομάδας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο. Η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει κανονικά την πορεία της, χωρίς να αλλάξει ο σχηματισμός. Ξεκινά μαζί με το σκάφος που σταμάτησε και επανέρχονται και τα δύο σκάφη στις θέσεις τους

•·        έχει μαζί του υλικά ρυμουλκήσεως (σχοινιά, συρματόσχοινα), ώστε να ρυμουλκήσει - εάν χρειασθεί - σκάφος που έπαθε βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής αποφασίζεται το λιμάνι ρυμούλκησης. Τα υπόλοιπα σκάφη τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και γενικότερα το σχέδιο πλεύσης.

 • Κατά την είσοδο σε λιμάνια - όρμους - κόλπους και κατά την πλεύση σε αβαθή, δεν τηρείται η πλεύση Δ, τα σκάφη ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού της αποστολής.

Πλεύση - Στάσεις

Σε κάθε περίπτωση ένα σκάφος που θέλει να κάνει στάση για οποιονδήποτε λόγο, θα ενημερώνει σχετικά με το VHF, πριν να κόψει ταχύτητα. Σε περίπτωση μη ηθελημένης στάση, ενημερώνεται άμεσα όλος ο σχηματισμός.

Για κανένα λόγο κανένα σκάφος δεν βγαίνει από την προγραμματισμένη θέση του και δεν υπερβαίνει την cruising speed (ταχύτητα ταξιδιού), η οποία σε καλές καιρικές συνθήκες είναι 26 κόμβοι.

 Αβαθή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα αβαθή .Ο αρχηγός της αποστολής μέσω του VHF θα δίνει σχετικές πληροφορίες για τα αβαθή, αλλά, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, την τελική ευθύνη πλεύσης θα έχουν οι ίδιοι οι κυβερνήτες.

 Ελλιμενισμός - ανεφοδιασμοί κ.τ.λ.

Οι κυβερνήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε όλοι οι εφοδιασμοί σε καύσιμα και λιπαντικά να γίνουν στα λιμάνι της Λίμνου ή του Αγ. Ευστρατίου. Το δέσιμο στο λιμάνι θα πρέπει να γίνει με τάξη και ύστερα από οδηγίες του αρχηγού της εκδρομής και των λιμενικών αρχών. Θεωρούμε ότι φαινόμενα κακής ναυτικής νοοτροπίας (βιασύνη να δέσουμε πρώτοι, σκουπίδια, υπερβολική φασαρία κ.τ.λ.) ανήκουν στο παρελθόν.

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους κυβερνήτες - και μέσω αυτών, τα πληρώματα - για την όσο το δυνατό αρτιότερη παρουσία μας ως Όμιλος. Κατά την άφιξη στα λιμάνια και στις επίσημες τελετές φοράμε όλοι τα μπλουζάκια του ΜΟΦΣ. Επίσης όσι έχουν καπελάκια, νιτσεράδες, τα άλλα αναμνηστικά καλό θα έιναι να τα χρησιμοποιήσουν.

 Συμμετοχή Σκαφών

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς μπορεί να υπάρξει σύσταση για μη συμμετοχή ή απαγόρευση συμμετοχής στην εκδρομή για μικρά σκάφη. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες και ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους, ο κυβερνήτης, αφού λάβει υπόψη του τις δυνατότητες του σκάφους, τις προσωπικές του δυνατότητες και τις δυνατότητες του πληρώματος, αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι σε σκέλος ή σε όλη την εκδρομή.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή των κυβερνητών ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτη ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει ένα σκάφος ή να παραμείνει σε όλη την εκδρομή. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Είναι αρμοδιότητα του χειριστή του σκάφους, να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις, για να λάβει ή όχι μέρος στην εκδρομή.

Τόσο ο ΜΟΦΣ, όσο και το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρει ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Οι χειριστές των σκαφών που συμμετέχουν ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ό,τι άλλο ίσως συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες, καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.     

                                          ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Θόδωρος Καρτσιώτης 6970329800

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ:6946120620, ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ: 695567976, ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ:6945514141  

_______________

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/5/2012

Ύστερα από προετοιμασία μηνών και με την συμμετοχή των μελών που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε η κατανομή των πληρωμάτων για την αποστολή.

Καλούνται οι κυβερνήτες και τα μέλη της αποστολής στον Αγ. Ευστράτιο που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί στην τελική συγκέντρωση αύριο Δευτέρα 21/5/2012 στo ΜΟΦΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΑ

1

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΕΥ ΧΟΡΗΓΟΣ Α 1

ΕΥ ΧΟΡΗΓΟΣ Α 2

ΕΤ3 

2

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΙΝΑΣ Κ

ΤΣΑΚΑΛΙΝΑΣ Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ

3

ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ Β

ΒΕΡΑΝΟΥΔΗΣ

4

ΜΑΤΑΚΟΣ

ΡΗΓΑΝΑΣ

ΕΥΔΟΣ

5

ΠΕΡΣΙΔΗΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ Ν

ΜΠΑΝΤΗΣ Κ

6

ΜΑΡΜΑΡΑΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ Δ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ Γ

7

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Μ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 ΕΤ3

4Ε 

8

ΣΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΦΕΝΕΡΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

ΚΟΚΚΟΣ

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ: Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΗΣ

Το ΔΣ ευχαριστεί τα μέλη που έθεσαν στη διάθεση τα σκάφη και τη συμμετοχή τους ώστε να δομηθεί η αποστολή κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο.

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ 2012

1-4/6/2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 30/4/2012

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου, με τον Δήμαρχο κ. Χ. Μακρή και με τη βοήθεια των εταιρειών ΕΥ CLUB και MENARINI που είναι κύριοι χορηγοί του ΜΟΦΣ.

1992-2012 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΦΣ

Ο Αγ. Ευστράτιος, το αγαπημένο μας νησί, το έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές στα 20 χρόνια του ΜΟΦΣ με οργανωμένες εκδηλώσεις (σε μία από αυτές  δωρίσαμε το air condition για το λιμεναρχείο) και με πολλές μεμονωμένες επισκέψεις των μελών μας.

Φέτος η κεντρική εκδήλωση του ΜΟΦΣ για τα 20 χρόνια του είναι η εκδήλωση στο νησί όπου θα τονίσουμε και πάλι την αγάπη μας για το νησί, τους μαθητές και τους κατοίκους του.

Παράλληλα στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης που αποτελούν βασικές συνιστώσες των δράσεων του ΜΟΦΣ, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του νησιού να εξετασθούν από γιατρούς πολύ υψηλού επιπέδου.

Ταυτόχρονα ο χρόνος της εκδήλωσης 1-4 Ιουνίου 2012 (του Αγ. Πνεύματος) και η προβολή της εκδήλωσης από σημαντικά μέσα ενημέρωσης και τηλεοπτικούς σταθμούς ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει τον τουρισμό του νησιού. 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης θα γίνει ειδική εκδήλωση-διάλεξη με θέμα την «Ασφάλεια και την Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου» και  θα προσφερθούν ειδικά βιβλία για όλους τους μαθητές του νησιού.

Δευτέρα 14/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Τελευταία ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συμμετοχή, κατανομή πληρωμάτων στα σκάφη

Δευτέρα 21/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Συγκέντρωση κυβερνητών, δηλώσεις συμμετοχής.

Στην εκδήλωση μετέχουν μόνο σκάφη κυβερνητών του ΜΟΦΣ. Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα θα υπογράψουν δηλώσεις συμμετοχής.

Η συμμετοχή των κυβερνητών στην συγκέντρωση κυβερνητών, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση 

Δευτερα 28/5/2012 9μμ στον ΜΟΦΣ, Τελική συγκέντρωση Κκυβερνητών και πληρωμάτων, οδηγίες πλού 

Παρασκευή 1/6/2012 3μμ:

•·         Αναχώρηση από το Παλιούρι (και εναλλακτικά από Μεγάλη Παναγιά)

•·         Άφιξη στο νησί

Σάββατο 2/6/2012:

Εξέταση των κατοίκων από τους γιατρούς του ΜΟΦΣ:

o   Παιδοχειρουργός- Παιδοουραλόγος :

Κ. Τσακαλίνας , Διευθυντής  Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Καρδιολόγος-Παθολόγος :

Μ. Χοροζόπουλος, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Πνευμονολόγος:

Δ. Οικονόμου συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

o   Χειρούργος Οδοντίατρος :

Δ. Τσαχαλίνας, Δρ. Γερμανίας, συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού

.

Ταυτόχρονα θα διεξαχθούν εξετάσεις σε όλους τους κατοίκους σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων με αντιδραστήρια και άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων.

.

Στον τομέα της Εκπαίδευσης προγραμματίζεται επίσκεψη στο σχολείο, διάλεξη με θέμα «Παιδαγωγική αξιοποίηση και ασφάλεια του διαδικτύου» (με εισηγήτη τον Δρ.Θ. Καρτσιώτη Πληροφορικό - Μαθηματικό) και διανομή ειδικών βιβλίων σε όλους τους μαθητές με πρακτικές συμβουλές για γονείς και μαθητές

  

•·         Παράλληλες εκδηλώσεις -γεύμα

Κυριακή 3/6/2012: Αναχώρηση για Λήμνο

Δευτέρα 4/6/2012: Αναχώρηση για Παλιούρι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•·         Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών του ΜΟΦΣ - με βάση την οικονομική συγκυρία και τον χαρακτήρα της αποστολής που έχει η εκδήλωση - το ΔΣ αποφάσισε την επιδότηση κάθε ταμειακά τακτοποιημένου μέλους που θα συμμετάσχει με το ποσό των €100.

•·         Παλιά μέλη θα συμμετάσχουν και θα επιδοτηθούν εφόσον πληρώσουν τις ωφελούμενες συνδρομές.

•·         Όσοι μέλη του ΜΟΦΣ επιθυμούν να συμμετάσχουν και όσες εταιρείες επιθυμούν να βοηθήσουν ως χορηγοί, παρακαλούνται αμέσως (ή το αργότερο μέχρι 14/5/2012) να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο Θόδωρος Καρτσιώτη  τηλ. 6973987060 για να κανονισθούν λεπτομέρειες που αφορούν τα σκάφη και τα πληρώματα.

•·         Όσοι επιθυμούν να κλείσουμε δωμάτια στον Αγ. Ευστράτιο και στη Λήμνο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως (ή το αργότερο μέχρι 7/5/2012) με τον Πρόεδρο διότι τα διαθέσιμα δωμάτια είναι περιορισμένα. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση απαιτεί σημαντική προετοιμασία και έτσι δεν μπορούν να καλυφθούν συμμετοχές της "τελευταίας στιγμής". Επομένως πιθανές συμμετοχές μελών που δεν θα έχουν δηλώσει τη σμμετοχή τους μέχρι 14/5/2012 θα γίνεται χωρις επιχορήγηση ή άλλη μέριμνα από το ΜΟΦΣ .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΦΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ 2002.

agstrat1.jpg

.

 

 

 

 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 2012
 

xoros_2012.jpg 

karnagio.jpg 


 

 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2012

apok_12_3_s.jpgapok_12_4_s.jpgapok_12_5_s.jpgapok_12_6_s.jpgapok_12_7_s.jpgapok_12_8_s.jpgapok_12_9_s.jpg1992-2012 :  20 Χρόνια
Μακεδονικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών

  apok_12_1_s.jpg

    ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2012 - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΦΣ

•1.        ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΜΟΦΣ

Για 4η συνεχή χρονιά διοργανώνουμε την ä

γιορτή της Της Τσικνοπέμπτης στις 16/2/2012 στον Όμιλο

Για 50 άτομα σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής

Υπάρχει ανοικτός κατάλογος στο ΜΟΦΣ

Πληροφορίες Κ. Μαρμαράς

•2.       ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2012

25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

O ΜΟΦΣ διοργανώνει και φέτος τριήμερη εκδρομή - τζιπάδα  με το εξής πρόγραμμα (βασικοί άξονες):

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2/2012

9:30 Αναχώρηση, σημείο συνάντησης ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ  

Επίσκεψη στο Νυμφαίο

Γεύμα στο χωριό ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ

Άφιξη στο  Ξενοδοχείο  στη Φλώρινα, βόλτα στη Φλώρινα

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2012

9:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Πρέσεπες

10:30 Επισκέψη στο φορέα διαχείριση Εθνικού Δρυμού ΠΡΕΣΠΩΝ http://www.fdedp.gr/

11:30 Πρόγραμμα οικολογικών επισκέψεων στις Πρέπες, ανάλογα με τον καιρό, πιθανή βαρκάδα

 - Επίσκεψη στο νησάκι και τους Ψαράδες - γεύμα στον Άγιο Αχίλλειο με παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής

 ο χάρτης της περιοχής http://www.fdedp.gr/map_prespa.htm

Απόγευμα ΠΙΣΟΔΕΡΙ - ΒΙΓΛΑ

Επιστροφή στη Φλώρινα

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2/2012

Επιστροφή, το μεσημέρι γεύμα στη Βέροια

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6970329800   

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

                                                                   Ημερομηνία,  23/02/2012

                                                                   Aρ.Πρωτ.: Δ.Υ.

 

Πληροφορίες: Γκώγκου Τριανταφυλλιά, Υπεύθυνη Κέντρων Ενημέρωσης

Τμήμα: Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

e-mail: filiogogou@yahoo.gr

Αξιότιμε κύριε Καρτσιώτη,

Έπειτα από τηλεφωνική σας επικοινωνία στις 22/02/2012 και θέλοντας να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και εποικοδομητική την επίσκεψή σας στην περιοχή της Πρέσπας την Κυριακή 26/02/2012, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 

Στο Φορέα Διαχείρισης λειτουργούν τρία Κέντρα Ενημέρωσης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ):

 1. Το Κέντρο Ενημέρωσης Αγίου Γερμανού, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία του ομώνυμου χωριού. Ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για την Πρέσπα & τις πολιτιστικές αξίες καθώς και να προμηθευτεί ενημερωτικά φυλλάδια.  Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 09:00 π.μ.- 16:00 μ.μ.
 2. Το Θεματικό Κέντρο Ενημέρωσης Πύλης, το οποίο βρίσκεται 200μ. μετά τη διασταύρωση του Αγίου Αχιλλείου.  Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις λίμνες, τα υδρόβια πουλιά και την αλιεία.  Λειτουργεί κατόπιν επικοινωνίας με το Φορέα Διαχείρισης.
 3. Το Κέντρο Ενημέρωσης Βροντερού, το οποίο λειτουργεί στο ομώνυμο χωριό και μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα δάση και την κτηνοτροφία στην Πρέσπα. Λειτουργεί κατόπιν επικοινωνίας με το Φορέα Διαχείρισης.

Ειδικότερα στο χώρο του Θεματικού Κέντρου Πύλης μπορείτε:

•·         Να ενημερωθείτε για τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών από καταρτισμένους φροντιστές.

•·         Να αντλήσετε πληροφορίες για την αλιεία στην Πρέσπα & τα είδη ψαριών από την «Πολιτιστική γωνιά αναπαράστασης αλιείας» που δημιουργήθηκε ειδικά για τη διατήρηση αυτής της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

•·         Σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο μέσα στο Θεματικό Κέντρο προβάλλεται μία σειρά βίντεο του Φ.Δ.Ε.Δ.Π. όπου ο επισκέπτης μπορεί να «ταξιδέψει» σε όλη την προστατευόμενη περιοχή. 

•·         Στον ίδιο χώρο λειτουργεί για τους μικρούς μας φίλους έκθεση ζωγραφικής σε μια προσπάθεια δημιουργικής ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της γνώσης που θα οδηγήσει στην αγάπη των παιδιών για το περιβάλλον. 

•·         Να προγραμματίσετε εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου σας. 

•·         Να προμηθευτείτε ενημερωτικά έντυπα, χάρτες, φυλλάδια, αφίσες.

•·         Να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες από τη συλλογή βιβλίων της βιβλιοθήκης που λειτουργεί μόνιμα στο χώρο. 

•·         Να διοργανώσετε το δικό σας συνέδριο, ημερίδα, έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας κλπ., σε ένα παραδοσιακό κτίριο δίπλα στη λίμνη, 200m μετά τη διασταύρωση του Αγίου Αχιλλείου.

•·         Να γνωρίσετε το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών και τις δράσεις του. 

•·         Να ενημερωθείτε για τις προσβάσεις, τις διαδρομές και τις ιδιαιτερότητές τους, ώστε να έχετε μία ευχάριστη και ασφαλή εκδρομή.

•·         Το Κέντρο διαθέτει κιάλια και τηλεσκόπιο για παρατήρηση πουλιών στην περιοχή. 

•·         Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βεύης Ν.Φλώρινας παρέχοντας τη βέλτιστη περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία Α'βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης. 

•·         Ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας στο κέντρο είναι 200 άτομα. 

•·         Η είσοδος στο Κέντρο καθώς και τα έντυπα που διανέμονται είναι δωρεάν.

Σημείωση: Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, τα Κέντρα Ενημέρωσης καθώς και το χάρτη της περιοχής πατήστε εδώ www.fdedp.gr  (για το χάρτη της περιοχής πηγαίνετε στη στήλη: πρόσθετα, χάρτες, περιοχή).

                                                Η Υπεύθυνη των Κέντρων Ενημέρωσης

                                                          Τριανταφυλλιά Γκώγκου

 

Ύστερα από τις δηλώσεις συμμετοχής των 10 μελών που υποβλήθηκαν τη Δευτέρα 16/01

ο ΜΟΦΣ έκλεισε ομαδικά στο ξενοδοχείο   ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΔΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ http://www.hotelphilippion.gr/,

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 25 ΑΤΟΜΑ 

Παρακαλούνται άμεσα τα μέλη στο όνομα των οποίων κλείστηκε δωμάτιο να καταθέσουν ως προκαταβολή, το ποσό που αναγράφεται δίπλα στο όνομά τους  στον λογαριασμό ALPHA (ΠΙΣΤΕΩΣ) 855-00-23-20000-868, (ο λογαριαμός είναι του ξενοδοχείου).

1.ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ €39  

2. ΚΟΚΚΟΣ € 50

3. ΡΗΓΑΝΑΣ €39

4. ΜΑΡΜΑΡΑΣ €39

5. ΜΑΤΑΚΟΣ €39

6. ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ €39

7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ €39

8. ΤΣΑΧΑΛΙΝΑΣ €39

9. ΠΕΡΣΙΔΗΣ €39

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ €39

11. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 

12. ΜΑΡΑΓΚΟΣ  

Η καταθέση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24/01/2012, αλλιώς τα δωμάτια θα ακυρωθούν

Τα υπόλοιπα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους για το ξενοδοχείο, ας επικοινωνήσουν απευθείας (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΟΦΣ) με το ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ  το τηλέφωνο είναι 2385023346

και βέβαια υπάρχουν και άλλα Ξενοδοχεία στη Φλώρινα με ποικίλες τιμές  για διαμονή Σαββάτο 25/2 και Κυριακή 26/2/2012.

 

Κάντε κλικ για να δείτε που θα πάμε

 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2012 & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
   

1992-2012 :  20 Χρόνια
Μακεδονικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2012 ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 6/1/2012 έγινε η 1η εκδήλωση του προγράμματος του ΜΟΦΣ για το 2012  με την οποία ξεκίνησε ο εορτασμός των 20 ετών του ΜΟΦΣ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν :

        Ο Υφυπουργός Υποδομών Γ. Μαγκριώτης

        Ο βουλευτής και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδης•· 

        Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θ. Μπακογλίδης•·     \

   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Α. Καρούμπης ο οποίος εκπροσώπησε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη•· 

    Ο διευθυντής του ΕΥ club Δ.Καρατσιουμπάνης•·    

  60 μέλη και φίλοι του ΜΟΦΣ

Ο Πρόεδρος του ΜΟΦΣ Θ. Καρτσιώτης στην ομιλία του έκανε μία σύντομη αναφορά στην ίδρυση, στα πρώτα μέλη και στην 20ετη δράση του ΜΟΦΣ όπως επίσης και στους τομείς δράσεις του ΜΟΦΣ που είναι:

•-          Θαλάσσιες αποστολές

•-           Ταξίδια στη θάλασσα και στη στεριά, τζιπάδες

•-           Διαγωνισμοί αλιείας για φιλανθρωπικούς σκοπούς

•-           Επιμορφωτικά σεμινάρια

•-           Κοινωνική προσφορά

•-           Boutique ΜΟΦΣ

•-           Κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές

•-           Σύγχρονοι μέθοδοι επικοινωνίας

•-           Παρεμβάσεις στον κανονισμό λιμένα

και κατέληξε με την παρουσίαση των 28 εκδηλώσεων του προγράμματος ΜΟΦΣ 2012

βλέπε

http://www.mofs.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=1

και στην κορυφαία εκδήλωση αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς η οποία είναι

η Θαλάσσια εκδρομή Αλληλεγγύης  σε Αγ. Ευστράτιο  -  Λήμνο τον Ιούνιο του 2012, όπου γιατροί του ΜΟΦΣ 5 ειδικοτήτων σε συνεργασία με το ΕΥ  εταιρεία http://eyclub.gr/ και θα εξετάσουν όλους τους κατοίκους του νησιού.

 Στη συνέχεια ο δήμαρχος Καλαμαριάς αναφέρθηκε στην προσφορά του ΜΟΦΣ, συνεχάρη τα μέλη του ΔΣ για το έργο τους και για την ποιότητα των εγκαταστάσεων του ΜΟΦΣ και αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία του Δήμου Καλαμαριάς με τον ΜΟΦΣ, η οποία θα συνεχιστεί και το 2012.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Ακολούθησε η απονομή του διαγωνισμού αλιείας ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2011  και η κοπή της πίτας του ομίλου. Η εκδήλωση έκλεισε με γεύμα - μπακαλιαράκι.

Στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ: 6970329800

 

 

 

 

the02_06.jpg

the02_05.jpg

 

 

 

the02_04.jpg

 

 

 

the02_02.jpgthe02_03.jpgthe02_01.jpg

 
OITI 2011

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ

5-7/3/2011

imgp2659_oiti_2.jpg

imgp2654oiti_1.jpg

 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2011
 

fishing_kano_800.jpg 

thermaikos_2011.jpg 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ

 «ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2001»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνα τα έπαθλα και τα δώρα θα δοθούν μόνο σε όσους παρευρεθούν στην τελετή απονομής και κλήρωσης, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 28/11/2011 στις 9μμ στις εγκαταστάσεις του ΜΟΦΣ                                                                                                                                             

ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ: ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

1ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΒΑΡΥΤΙΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ

2ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ

3ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΡΙ : ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΨΑΡΙΟΥ

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ: ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΚΑΛΑΜΙ SHIMANO ΒΑΡΚΑΣ 2.00m. FORCEMASTER 10-20lbs        120€

2ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΚΑΛΑΜΙ SHIMANO ΒΑΡΚΑΣ 2.10m. SENSILITE           50-100gr.               100€

3ος  ΝΙΚΗΤΗΣ : ΚΑΛΑΜΙ SHIMANO ΒΑΡΚΑΣ 2.10m. FORCEMASTER  10-120gr.      75€

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΡΙ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SHIMANO NEXAVE 6000                                 94€

30 ΔΩΡΑ  ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

 1. ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: Malamidis Marine.

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ROLENSERIE 8 ΡΟΥΛΕΜΑΝ

2. ΚΑΛΑΜΙ ΒΑΡΚΑΣ 100-500 ΓΡ

3. ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ PLANO

4. ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

5. ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

6. ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

7. ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΚΑΣ RAPALA

8. ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΚΑΣ RAPALA

9. ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΚΑΣ BALZER

           10. ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΡΚΑΣ BALZER

     

      B. ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: SPORTRADE Τάσος Πολυζώης

            11. Κασελάκι Ψαρέματος

            12. Κασελάκι Ψαρέματος

    

       Γ.  ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: Άγγελος Βοργίας

          13. 2 Σφυρίλατα κουταλάκια

          14. 2 Σφυρίλατα κουταλάκια

          15. 2 Σφυρίλατα κουταλάκια

          16. Καλάμι βάρκας 1,20 simano

          17. Μηχανάκι  2500 ra simano

          18.  2 Τσαπαρί morigen

          19.  2 Τσαπαρί morigen

          20.  2 Τσαπαρί morigen

           Δ.   ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ: ΜΟΦΣ

            21-30 ΔΕΚΑ Επίσημα μπλουζάκια ΜΟΦΣ - GAME FISHING αξίας €15 έκαστο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΦΣ

3oς διαγωνισμός ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2011

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

    

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2011

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

σε συνεργασία με την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

και το Δήμο Καλαμαριάς

             

              Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, με οδηγό την αγάπη του για την θάλασσα και στόχο την προώθηση του φουσκωτού, ως το ασφαλέστερο μέσο αναψυχής και ψυχαγωγίας, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011  και ώρα 07.00, διοργανώνει διαγωνισμό ψαρέματος, καθετής, που θα λάβει χώρα, στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου.

Αφετηρία - Τερματισμός - Ζύγισμα: Ράμπα Περαίας Απονομή: Εγκαταστάσεις ΜΟΦΣ (ΠΛΑΖ Αρετσού).Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 373/1985 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:11994/227361/10.11.2011 και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Τα αλιεύματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Καλαμαριάς για τη δράση "ΓΕΥΜΑ και ΦΡΟΝΤΙΔΑ" 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δευτέρα  21 Νοεμβρίου 2011 στο ΜΟΦΣ

Ώρα 8:30 μμ: Σεμινάριο αλιείας συρτής, ανάλυση κανονισμού διαγωνισμού

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 στη Ράμπα της Περαίας

Ώρα 06.00  :      Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας.

Ώρα 07.00:        Πέρας άφιξης σκαφών και εγγραφές. Έλεγχος σκαφών,

                            Συμπλήρωση Υπευθύνων Δηλώσεων, Παροχή καφέ

Ώρα 08.00 :       Εκκίνηση διαγωνισμού ψαρέματος.

Ώρα 01.15μμ:   Πέρας του διαγωνισμού.

Ώρα 01.45μμ:   Ζύγισμα αλιευμάτων - βαθμολόγηση - αγγελία αποτελεσμάτων.

                             Παροχή ελαφρού γεύματος (lunch box) σε όλους τους συμμετέχοντες.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στις Εγκαταστάσεις τους ΜΟΦΣ (Πλαζ Αρετσού)

Ώρα 09.00μμ : Απονομές επάθλων, τελετή λήξης.

Ώρα 09.20μμ :  Κλήρωση δώρων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ψαρέματος ¨ Θερμαϊκός 2011 ¨, έχει κάθε κάτοχος φουσκωτού ή πολυεστερικού σκάφους, ο οποίος είναι κάτοχος αδείας χειριστού ταχυπλόου σκάφους, άδειας αλιείας σκάφους και ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
 • Στο διαγωνισμό το κάθε σκάφος συμμετέχει σαν ομάδα αρκεί τα άτομα που επιβαίνουν σ' αυτό να μην ξεπερνούν τον καθορισμένο από τον διοργανωτή αριθμό ατόμων, που είναι τέσσερα.
 • Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 07.30 ώρα της 27-11-2011.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στο διαγωνισμό ψαρέματος με την επωνυμία " Θερμαϊκός 2011 " εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός αγώνων 2011 όπως θα ισχύει την περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπλήρωση των επισυναπτομένων υπευθύνων δηλώσεων

4. ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΦΟΔΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού με :

Τα πρωτότυπα όλων των εγγράφων  του σκάφους, τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και γενικότερα όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά σημειώνονται σωστικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου, Σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων,  δέστρα για ρυμούλκηση,  πυξίδα,  Ελληνική σημαία,  δύο λίτρα πόσιμο νερό, VHF (σταθερό ή φορητό) που θα έχει τουλάχιστον τα κανάλια 16 και 74 και υποχρεωτικά κινητό τηλέφωνο

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

•Ø  Ο διακριτικός αριθμός του σκάφους χορηγείται από τον Μ.Ο.Φ.Σ.

•Ø  Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι τοποθετημένος στο πλάι του σκάφους και σε εμφανές σημείο, κατά την εκκίνηση διάρκεια και τερματισμό του διαγωνισμού, ειδάλλως η συμμετοχή μηδενίζεται .

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

•Ø  Η ραδιοεπικοινωνία επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού  μόνο για προσωπικούς λόγους, για καταστάσεις κινδύνου και για αναφορά στην Επιτροπή Αγώνων.

•Ø  Ραδιοεπικοινωνία και κάθε άλλη επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που επιτρέπει εξωτερική βοήθεια ή καθοδήγηση από τρίτους απαγορεύεται.

•Ø  Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού βοηθήματος. Επιτρέπεται η χρήση των τηλεφωνικών συσκευών (κινητών τηλεφώνων, κ.λ.π.)

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

•Ø  Πριν τον διαγωνισμό θα γίνουν έλεγχοι των συμμετεχόντων σκαφών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού

•8.      ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•Ø  Τα σκάφη οφείλουν να βρίσκονται παραταγμένα στο χώρο διεξαγωγής  του διαγωνισμού στην ράμπα Περαίας Θεσσαλονίκης μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, ήτοι την 07.00. της 27-11-2011. Σε περίπτωση αργοπορίας ή καθυστέρησής  τους χρεώνονται με βαθμούς ποινής και αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

•Ø  Στο διαγωνισμό στα σκάφη επιβαίνουν τόσα άτομα, όσα προβλέπει ο κανονισμός του διαγωνισμού δηλαδή τέσσερα εφόσον το επιτρέπει η άδεια του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη.

•Ø  Τα πληρώματα κατά την διάρκεια της αναχώρησης και άφιξης και μετακίνησής τους στον θαλάσσιο χώρο της τράπεζας πρέπει να φορούν σωσίβιο.

•Ø  Ο Κυβερνήτης πρέπει να έχει το quick stop δεμένο στο σώμα του.

•Ø  Η τοποθέτηση καυσίμων σε φορητά δοχεία επί του καταστρώματος και  οι δεξαμενές καυσίμων επιβάλλεται να είναι καλά στερεωμένες.

•Ø  Σε περίπτωση αμέλειας πληρώματος σε ζητήματα που ταλαιπωρούν και βάζουν σε κίνδυνο την οργάνωση, θα υπάρχουν ποινές που θα ορίσει η επιτροπή αγώνων ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης (π.χ. αμέλεια πλήρωσης βενζίνης, επικίνδυνες μεταγγίσεις, κ.λ.π.)

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται να βρίσκονται στο σκάφος υλικά επικίνδυνα για τον κυβερνήτη και το πλήρωμα τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται να βρίσκονται στο σκάφος άλλα σύνεργα ψαρέματος π.χ. παραγάδια, δίχτυα κ.λ.π. εκτός από τον εξοπλισμό καθετής.

•Ø  Πριν την έναρξη του διαγωνισμού απαγορεύεται να υπάρχουν άλλα αλιεύματα στο σκάφος.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται σκάφος να πλησιάσει άλλο σκάφος στα (15) δέκα πέντε μέτρα, εκτός από τα σκάφη που θα ελέγχουν τον διαγωνισμού.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται σκάφος να πλησιάσει σκάφος επαγγελματικής αλιείας.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται σκάφος να πλησιάσει στην ξηρά.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται σκάφος να δέσει πίσω από άλλο σκάφος, εκτός αν υπάρχει άδεια από την επιτροπή για περίπτωση ανάγκης.

•Ø  Απαγορεύεται το ψάρεμα πέραν από την καθορισμένη τράπεζα του διαγωνισμού.

•Ø  Επιτρέπεται η χρήση Μαλάγρας.

9. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Για παράβαση του κανονισμού αγώνων ισχύουν οι παρακάτω ποινές.

Επιβαίνοντες άνω των τεσσάρων ατόμων

Αποκλεισμός

Αμέλεια πλήρωσης βενζίνης με αποτέλεσμα την ρυμούλκηση σκάφους

Αποκλεισμός

Επικίνδυνη μετάγγιση με πρόκληση πυρκαγιάς.

Αποκλεισμός

Σύνεργα ψαρέματος μη προβλεπόμενα

Αποκλεισμός

Σκάφος που πλησιάζει άλλο κάτω των 15 μέτρων

2000 βαθμοί ποινής

Ψάρεμα εκτός τράπεζας αγώνος

2000 βαθμοί ποινής

Δεμένα σκάφη μεταξύ τους

2000 βαθμοί ποινής

Απρεπή συμπεριφορά προς την επιτροπή διαγωνισμού

3000 βαθμοί ποινής

Συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τους αγωνιζόμενους και την οργάνωση

3000 βαθμοί ποινής

Καθυστέρηση 5 λεπτά μετά την λήξη του διαγωνισμού

500 βαθμοί ποινής

Καθυστέρηση 10 λεπτά μετά την λήξη του διαγωνισμού

1000 βαθμοί ποινής

Καθυστέρηση 15 λεπτά μετά την λήξη του διαγωνισμού

1500 βαθμοί ποινής

Καθυστέρηση πέραν των 15 λεπτών μετά την λήξη του διαγωνισμού

Αποκλεισμός

Καθυστέρηση πέραν των 30 λεπτών μετά την έναρξη του διαγωνισμού

Αποκλεισμός

Παράδοση ή παραλαβή αλιευμάτων από άλλο σκάφος

Αποκλεισμός

10. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ως τράπεζα του διαγωνισμού ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που προσδιορίζεται από τα σημεία Μικρό Έμβολο (ύψος φάρου) - Παλιομάνα (ύψος φάρου) - εκβολές Λουδία - Μαρίνα Ν. Μηχανιώνας.  ΑΠAΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία περιμετρικά σε απόσταση 50μ από μυδοκαλλιέργειες και περιμετρικά σε απόσταση 200μμ από θυννεία (Νταλιάνια)

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται το σκάφος που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμών σύμφωνα με τις συμμετοχές του. Τα αλιεύματα βαθμολογούνται ως εξής:

1000 ΒΑΘΜΟΙ/ΚΙΛΟ

Λυθρίνι, Σαργός, Σκαθάρι, Τσαούσι, Φαγκρί, Χιόνα, Μπαρμπούνι, Τσιπούρα, Μουρμούρα, Παντελής,  Σκορπίνα, Σαλούβαρδος,

Γόπα, Κεφαλάς, Μπαλάς, Σπάρος, Καμπανάς, Σκουμπρί, Ταούκι, Σαφρίδι.

Ψάρια που δεν αναφέρονται στον πίνακα, ως προς την βαθμολογία τους αφήνονται  στην κρίση της επιτροπής. Αποκλείονται τα λαβράκια και τα γοφάρια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σκάφος με 12.000 βαθμούς / 4 συμμετοχές = 3000 βαθμούς

Για τη κάλυψη των εξόδων του διαγωνισμού ορίζεται δικαίωμα συμμετοχής €10 ανά συμμετέχοντα.

12. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ

•Ø  Κάθε σκάφος που εγκαταλείπει το διαγωνισμό, για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να ειδοποιήσει την επιτροπή αγώνα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

•Ø  Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η επιτροπή αγώνα θα υποβάλει ένσταση κατά του μη συμμορφούμενου σκάφους.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

•Ø  Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από την επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού.

•Ø  Ενστάσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν, στην επιτροπή ενστάσεων, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, μόνο οι μετέχοντες και υποβάλλονται το αργότερο δεκαπέντε λεπτά της ώρας μετά την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

•Ø  Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων δε γίνεται δεκτή. Οι αποφάσεις της  επιτροπής αυτής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

•Ø  Το ενάγων σκάφος οφείλει να γράψει στην ένστασή του τα γεγονότα ή τους κανονισμούς που παραβιάσθηκαν.

•Ø  Το ενάγων σκάφος πρέπει να προκαταβάλει  το παράβολο της ένστασης που ορίζεται στο ποσό των 100 €.

Η επιτροπή ενστάσεων σε περίπτωση που η ένσταση κριθεί βάσιμη αποδίδει το παράβολο της ένστασης στον ενάγοντα και επιβάλει βαθμούς ποινής ή ακυρώνει το εναγόμενο σκάφος ανάλογα.

14.  ΖΥΓΙΣΗ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σκάφη παραδίδουν τα αλιεύματα σφραγισμένα σε ψαροσακούλα όπου ακολουθεί η ζύγιση και βαθμολογία των αλιευμάτων από την κριτική επιτροπή. Η επιτροπή θα διαθέσει τα αλιεύματα με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

        

15. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η τοποθέτηση λογοτύπων στα σκάφη ύστερα από άδεια της οργανωτικής επιτροπής και παράλληλα οι κυβερνήτες θα είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν ή να κολλήσουν σε εμφανές σημείο του σκάφους τους, εκτός από τους αριθμούς συμμετοχής και τα λογότυπα των υποστηρικτών της εκδήλωσης.

16. ΕΥΘΥΝΕΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες μετέχουν με ίδια ευθύνη όπως περιγράφεται στις επισυναπτόμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Ενδεικτικά σημειώνεται:

•Ø  Εφιστούμε την προσοχή των συμμετεχόντων ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτη ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει ένα διαγωνισμού και να παραμείνει στον διαγωνισμού. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

•Ø  Είναι αρμοδιότητα του χειριστή του σκάφους, να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβει ή όχι μέρος στον  διαγωνισμό ψαρέματος.

•Ø  Τόσο ο Μ.Ο.Φ.Σ., όσο και οι Επιτροπές του διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ψαρέματος, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

•Ø  Οι χειριστές των σκαφών που συμμετέχουν στον διαγωνισμού ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ότι άλλο ήθελε συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.

•Ø  Είναι υποχρέωση του χειριστή να τηρεί αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας και ναυσιπλοίας κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

17. ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

•Ø  Για σοβαρή παράβαση καλής συμπεριφοράς ή έλλειψη αθλητικού πνεύματος, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να αποκλείσει κάποιο σκάφος από το υπόλοιπο μέρος του διαγωνισμού.

•Ø  Ο χειριστής του σκάφους ευθύνεται για τη συμπεριφορά του πληρώματός του, ούτως ώστε να μπορούν να επιβληθούν ποινές σ' αυτόν μέχρι ακύρωσης του σκάφους στο συγκεκριμένο διαγωνισμού, χωρίς να αποκλείεται επιβολή και άλλων ποινών.

18. ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να καταφέρεται εναντίον των οργανωτών και των  επιτροπών. Η δε ανάρμοστη συμπεριφορά θα τιμωρείται με αποκλεισμούς.

•Ø  Η Κριτική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη να εκδικάζει οποιαδήποτε ένσταση κατατεθεί και να αποφασίζει κατά την κρίση  της για ότι δεν αναφέρεται στον κανονισμό.

•Ø  Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ψαρέματος, σε περίπτωση ατυχήματος και εφ΄όσον κανένα σκάφος ασφαλείας δεν βρίσκεται κοντά στο σημείο του ατυχήματος οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια, να αναφέρουν το συμβάν στην επιτροπή διαγωνισμού μέσω του VHF στο κανάλι 74 ή του κινητού και να ρίξουν καπνογόνο για να προσδιορισθεί η ακριβή θέση του.

•Ø  Κάθε τι που δεν προβλέπεται σ' αυτόν τον κανονισμό θα ρυθμίζεται μετά από πλειοψηφική απόφαση της Επιτροπής αγώνων, η οποία θα αποφασίζει και για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σε περίπτωση ανώτερης βίας κ.λ.π.

•Ø  Η επιτροπή διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ελέγξει αυτεπάγγελτα πριν τον διαγωνισμού τους αποθηκευτικούς χώρους των σκαφών

•Ø  Η επιτροπή διαγωνισμού πλειοψηφικά έχει επίσης το δικαίωμα κατά την ημέρα της Κυριακής και κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των αγωνιζομένων και με γνώμονα την ασφάλεια των διαγωνιζομένων ύστερα και από σύμφωνη γνώμη αυτών να θέσει νέους κανόνες αναλόγως των επικρατουσών καιρικών συνθηκών ή ακόμη και να αναβάλει τον διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβολής ο διαγωνισμός μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

19. ΕΠΑΘΛΑ

Απονομή την επομένη του διαγωνισμού στις εγκαταστάσεις του ΜΟΦΣ στις 9μμ

•-          Κύπελλα για τους τρεις πρώτους νικητές και στον νικητή με το μεγαλύτερο σε

βάρος Ψάρι,

•-          Για 10 συμμετέχοντες θα κληρωθούν τα επίσημα μπλουζάκια του ΜΟΦΣ και επίσης θα υπάρχουν και πολλά άλλα δώρα που θα παραδοθούν ύστερα από κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων που θα παρευρεθούν στη τελετή απονομής τη Δευτέρα 28/11/2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:    Κ. Γεωργιάδης ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ, Κ. Περσίδης, Ν. Μπαντής

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                 Θόδωρος Καρτσιώτης, Κώστας Μαρμαράς, Ε. Νικολουδάκης

Τεχνικοί σύμβουλοι:               Γ. Κόκκος, Μ. Ρηγανάς (επιτρέπεται να μετέχουν στον διαγωνισμό)

ΣΚΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:              Κ. Περσίδης, Κ. Μαρμαράς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:            EY Club, τηλ. 2310 277.300

 ΓΙΑΤΡΟΣ διοργάνωσης:          Κωτίδης  Κωνσταντίνος, καρδιολόγος – καρδιοχειρουργόςτηλ.  6982 532.222   

Το Δ.Σ. του ΜΟΦΣ εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία!

Για το Δ.Σ.

        Ο Έφορος Αλιείας του ΜΟΦΣ                                        Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Φ.Σ.           

 

Κλήμης Γεωργιάδης                                                       Θόδωρος Καρτσιώτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.mofs.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6970329800 (Καρτσιώτης), 6974147113 (Γεωργιάδης)

 

 

video 2009

http://www.youtube.com/watch?v=EmtF-BBiqZs

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2009

http://www.mofs.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=44

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως κυβερνήτης του σκάφους ............................................, που έχει μήκος .....................μέτρα στο διαγωνισμό ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2011 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών την 27/11/2011.

Στο σκάφος μου θα επιβαίνουν τα παρακάτω άτομα: (Ονοματεπώνυμο - ηλικία):

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο πλήρωμά μου, το σκάφος μου και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος μου είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος μου έχω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.

Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή του σκάφους μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω  ότι είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική μου ως κυβερνήτης και χειριστής του σκάφους και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του σκάφους μου, να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:       /11/2011

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΑ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 
ΠΡΟΣ(1): ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:  

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

 

Τόπος Γέννησης:  

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:  

 

Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:  

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείουmail):  

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:
 
Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως πλήρωμα του σκάφους ……………………    με κυβερνήτη τον …………………….……………  στο διαγωνισμό ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2011, PORTO ΚΟΥΦΟ 27/11/2011 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών. Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη. Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στο σκάφο και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη. Δ) Το σκάφος που επιβαίνω είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.  Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω τις δυνατότητες του σκάφους που επιβαίνω και μπορώ να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι: (1).........................................................................            (2) ..............................................................
Ημερομηνία:      2../11/2011Ο – Η Δηλ.  

(Υπογραφή)

 

 

 
game fishing 2011

gf1.jpg

gf2.jpg

gf3.jpg

gf4.jpg

gf5.jpg

gf6.jpg

gf7.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................

19o  GAME FISHING 2011

PORTO ΚΟΥΦΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΛΟΓΩ ΚΑΚΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2011 (Ημερομηνία ανακοίνωσης 21/10/2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19o  GAME FISHING 2011

PORTO ΚΟΥΦΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10/2011

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, με οδηγό την αγάπη του για την

θάλασσα θα διοργανώσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς για 19η χρονιά, την

Κυριακή 23 Οκτβωρίου 2011, τον 19ο διαγωνισμό ψαρέματος <<GAME FISHING

2011>>,συρτής ανοιχτής θαλάσσης, στην θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κουφό

Χαλκιδικής και σε ακτίνα 10 ν.μ. από το Πόρτο Κουφό.  Στο διαγωνισμό

μετέχουν σκάφη των οποίων ο κυβερνήτης είναι μέλος του ΜΟΦΣ.

 Η συμμετοχή γίνεται με ίδια ευθύνη, ο κυβερνήτης και οι επιβαίνοντες θα

υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αναλυτικές οδηγίες και ο τρόπος

βαθμολόγησης είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Όλα τα αλιεύματα θα διατεθούν με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής (που

θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο) στο Γενικό Κρατικό

Νοσοκομείο Πολυγύρου

Αφετηρία και τελετή απονομής: Λιμάνι Πόρτο Κουφό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 373/1985 και ύστερα από την

σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας Χαλκιδικής και άδεια του Λιμεναρχείου

Μουδανιών. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δευτέρα  17 Οκτωβρίου 2011 στο ΜΟΦΣ

Ώρα 8:30 μμ: Σεμινάριο αλιείας συρτής, ανάλυση κανονισμού αγώνα

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 στο Πόρτο Κουφό

Ώρα 15.30 : Έναρξη λειτουργίας Γραμματείας.

Ώρα 21.00 : Μουσική βραδιά σε ταβέρνα στο Πόρτο Κουφό.

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 στο Πόρτο Κουφό

Ώρα 07.00 :Πέρας Άφιξης σκαφών και εγγραφές. Έλεγχος σκαφών, συμπλήρωση

Υπευθύνων Δηλώσεων

Ώρα 09.00 : Εκκίνηση διαγωνισμού ψαρέματος.

Ώρα 15.00 : Πέρας του διαγωνισμού.

Ώρα 15.10 : Ζύγισμα αλιευμάτων - βαθμολόγηση.

Ώρα 16.00 : Απονομές επάθλων, τελετή λήξης.

Ώρα 16.20 : Κλήρωση δώρων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αλυτάρχης: Κλήμης Γεωργιάδης έφορος αλιείας ΜΟΦΣ, τηλ. 6974147113

Γραμματεία: Νίκος Παντής, Κλεάνθης Περσίδης

Επιτροπή ενστάσεων: Τα μέλη του ΔΣ του ΜΟΦΣ

Τεχνικός Σύμβουλος : Μάκης Ρηγανάς

Σκάφος επιτροπής και ασφαλείας:

Σ. Μαυρομιχάλης (o ΜΟΦΣ ευχαριστεί για την προσφορά του)

        

ΕΠΑΘΛΑ

*       Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παραδοθούν τα επίσημα μπλουζάκια του

ΜΟΦΣ και άλλα δώρα

*        Στους τρεις πρώτους νικητές και στον νικητή με το μεγαλύτερο σε

βάρος Ψάρι θα  παραδοθούν σημαντικά δώρα

*       Επίσης θα υπάρχουν και πολλά άλλα δώρα που θα παραδοθούν ύστερα από

κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Κασάμπαλης SIMANO

ΔΩΡΟΘΕΤΗΣΗ:

TIAGRA ΚΑΛΑΜΙ ΣΥΡΤΗΣ 30-50 ΛΙΜΠΡΕΣ (300 €)  ΠΡΩΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΙ ΣΥΡΤΗΣ BIST-MASTER 30-50 ΛΙΜΠΡΕΣ FULL ROLLER (200 €)  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΛΑΜΙ ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑ 50-80 ΛΙΜΠΡΕΣ FULL ROLLER  (150 €)  ΤΡΙΤΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ TLD 25  (200 €)   ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΡΙ

Βερανούδης DPS Fishing

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ:

1. 6945512105

2. 2375051421 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6970329800 (Θ. Καρτσιώτης)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

VIDEO ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2010

http://www.youtube.com/watch?v=EmtF-BBiqZs

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 2009

http://www.mofs.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=44

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως κυβερνήτης του σκάφους ............................................, που έχει μήκος .....................μέτρα στον αγώνα GAME FISHING 2011, PORTO ΚΟΥΦΟ 23/10/2011 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών.

Στο σκάφος μου θα επιβαίνουν τα παρακάτω άτομα: (Ονοματεπώνυμο - ηλικία):

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο πλήρωμά μου, το σκάφος μου και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος μου είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος μου έχω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.

Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή του σκάφους μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω  ότι είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική μου ως κυβερνήτης και χειριστής του σκάφους και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του σκάφους μου, να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      23/11/2011

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΑ)

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω δια της παρούσης που είναι  και δήλωση συμμετοχής στον αγώνα ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως πλήρωμα του σκάφους ........................    με κυβερνήτη τον ........................................  στον αγώνα GAME FISHING 2011, PORTO ΚΟΥΦΟ 23/10/2011 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών.

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου και του κανονισμού του αγώνα  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στο σκάφο και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος που επιβαίνω είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην αγώνα. Στο σκάφος υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και μέσα επικοινωνίας και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση. Το σκάφος και οι επιβαίνοντες έχουν τις απαιτούμενες άδειες αλιείας και είναι σε ισχύ.

 Ε) Είμαι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμετοχή μου ακόμη και στην περίπτωση που δεν ακυρωθεί ο αγώνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών, διότι γνωρίζω τις δυνατότητες του σκάφους που επιβαίνω και μπορώ να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο τον αγώνα. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ BOFOURT ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ.  Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      2../11/2011

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

game_fis_2009_1.jpg

 
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2011

 

 amm1.jpgamm2.jpgamm4.jpgamm6.jpg amm3.jpgamm5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aris_amou.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 2011

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

(30 ΚΑΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011)

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν το χαρακτήρα της σύστασης και είναι ενδεικτικές. Μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή άλλες παραμέτρους της εκδρομής.  Οι κυβερνήτες των σκαφών που θα συμμετάσχουν στο ταξίδι αποφασίζουν σε όλες τις περιπτώσεις μόνοι τους και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον εαυτό τους και για τα άτομα που μεταφέρουν με το σκάφος τους σε όλες τις φάσεις της εκδρομής.

Α. Προγραμμα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.):

 • 1. Ο κυβερνήτης του σκάφους να είναι μέλος του ΜΟΦΣ και να είναι τακτοποιημένος ταμειακά
 • 2. Να υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής.
 • 3. Να δεχτεί ανεπιφύλακτα όλες τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος κειμένου.
 • 4. Σκάφος που δεν πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο ή από αυτό το έντυπο και σκάφος που δεν διαθέτει VHF σε καλή λειτουργία μπορεί να αποκλειστεί από την εκδρομή του ομίλου

ΕΠΙΣΗΣ 

Την Δευτέρα 25/7 στις 8:30 μμ θα γίνει στο ΜΟΦΣ συγκέντρωση κυβερνητών με θέμα οδηγίες πλού για την εκδρομή ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2011. Κατά τη συνάντηση θα συμπληρωθεί και επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής 

Σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 29/7 θα πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί ή να σταλεί με fax η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη.

Πληροφορίες Νίκος Παντής  6945514141  , Θ. Καρτσιώτης 6970329800

Παρασκευή,

29 Ιουλίου 2009

Για όσους θέλουν υπάρχει δυνατότητα να ρίξουν τα σκάφη στο Γλαρόκαβο ή στο camping Παλιουρίου και να μείνουν το βράδυ μέσα σ' αυτά.

Σάββατο,

30 Ιουλίου 2009

ώρα 9:00

ΟΜΑΔΑ Α

ΥΠ: Ν. Παντής

1Ο Πόδι

Συγκέντρωση όλων των σκαφών στον φυσικό λιμένα Γλαρόκαβο Παλιουρίου με το παρακάτω πρόγραμμα:

9:00 - 10:00  Έλεγχοι, Τελικές οδηγίες. Τα σκάφη λαμβάνουν το σχέδιο πλεύσης Δ σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

10     Αναχώρηση των σκαφών από το Παλιούρι με κατεύθυνση τον κόλπο πριν από το ακρωτήρι στο κουφό συν. 39 56, 23 55

Σάββατο,

30 Ιουλίου 2009

ώρα 9:00

ΟΜΑΔΑ Β

ΥΠ: Κ. Περσίδης

2Ο Πόδι Τορωναίος

Τα σκάφη ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Κ. Περσίδη κατευθύνονται προς τον κόλπο πριν από το ακρωτήρι στο Πόρτο Κουφό συν. 39 56, 23 55, έτσι ώστε να συναντηθούν με την ή τις ομάδες από το Παλιούρι στις 11:00.

Στην συνέχεια όλες οι ομάδες κατευθύνονται προς τα «Γαλάζια Νερά» της Βουρβουρού συν. 40 13, 23 47

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ στις ΞΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ  

Σάββατο,

30 Ιουλίου 2009

ώρα 10:30

ΟΜΑΔΑ Γ

ΥΠ: Κ. Μαρμαράς

2Ο Πόδι Ανατ. & Υπόλοιπες περιοχές

Τα σκάφη ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Κ. Μαρμαρά κατευθύνονται προς τα «Γαλάζια Νερά» της Βουρβουρού συν. 40 13, 23 47

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ στις ΞΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ και γενικότερα στην Βουρβουρού  

Σαββάτο

30 Ιουλίου 2009

12:00 - 14:00 Μπάνιο στα «Γαλάζια Νερά»

14:00 Αναχώρηση για Αλυκές Αμμουλιανής ή για τον διπλανό κάβο συν 40 18, 23 54 σε συντεταγμένη πλεύση Δ (οι ομάδες διατηρούνται)

17:30 Αναχώρηση για τα τηγάνια, συν: 40 18, 23 57

Τακτοποίηση για διανυκτέρευση, το βραδινό γεύμα το φροντίζει ο καθένας μόνος τους και ακολουθεί γλέντι

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ στις ΞΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κυριακή

31 Ιουλίου 2009

Διαγωνισμός ναυτοσύνης, και μπάνιο.

13:00 Αναχώρηση για ΛΙΝΑΡΑΚΙ Συκιές συν 40 02, 24 00 σε συντεταγμένη πλεύση Δ (οι ομάδες διατηρούνται), απονομές του διαγωνισμού ναυτοσύνης, γεύμα (χωριστοί λογαριασμοί ανά παρέα / σκάφος)

16:00 Επιστροφή στα σημεία αναχώρησης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • 1. Σε όλες τις πλεύσεις είναι αυστηρά υποχρεωτικό να φορούν όλοι οι επιβαίνοντες των σκαφών τα σωσίβιά τους, ακόμη και σε μπουνάτσα. Οι κυβερνήτες των σκαφών φορούν υποχρεωτικά το stop switch.
 1. Η πλεύση θα γίνει σύμφωνα με σχέδιο πλεύσης που θα διανεμηθεί, όταν θα είναι γνωστές οι συμμετοχές και οι τελευταίες καιρικές προγνώσεις.
 2. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη σημαία του ΜΟΦΣ.
 3. Όσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν το σχέδιο πλεύσης, θα πρέπει να ξεκινήσουν μισή ώρα πριν από τα υπόλοιπα σκάφη και να ακολουθήσουν την προγραμματισμένη ρότα. Σε κάθε άλλη περίπτωση καμία δυνατότητα δε θα υπάρχει από τον ΜΟΦΣ για παροχή βοήθειας , ρυμούλκηση κ.τ.λ.. Το ίδιο ισχύει για όλα τα θαλάσσια σκέλη της εκδρομής.
 • 5. Με ευθύνη των κυβερνητών το κάθε σκάφος πρέπει να φέρει όλα τα εφόδια που περιγράφονται στο νέο κανονισμό λιμένα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ασφάλειες.
 • 6. Πρέπει, επίσης, το σκάφος και ο εξοπλισμός του να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι επικοινωνίες θα γίνονται στη συχνότητα του Ομίλου (κανάλι 74). Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74 & 16. Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης τριπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74, 12 & 16. Το/τα σκάφος/σκάφη watchboat(s) θα ανιχνεύουν όλη την μπάντα των συχνοτήτων σε scan mode.
 • 7. Oι κυβερνήτες θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα VHF τους να έχουν ισχύ εξόδου τουλάχιστον 19 Watt και στάσιμα λιγότερα από 1,5. Θα πρέπει επίσης να έχουν στο σκάφος τους δύο κινητά τηλέφωνα, τους αριθμούς των οποίων θα αναγράψουν στη δήλωσης συμμετοχής.

Β. Σχέδιο πλεύσης ΔΕΛΤΑ

Το σχέδιο πλεύσης στηρίζεται σε διαίρεση των σκαφών σε μία ή περισσότερες ομάδες. Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά το σχέδιο Δ (σε περίπτωση μίας ομάδας), το οποίο άλλωστε έχει αναλυθεί στα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια του ΜΟΦΣ.

 • 1. Ο watchman (σκούπα)
 • επιβλέπει ώστε τα σκάφη της ομάδας (σκέλους του) να τηρούν τις οριζόντιες (50 μέτρα) και κάθετες αποστάσεις (20 μέτρα) του σχήματος
 • προσεγγίζει οποιοδήποτε σκάφος της ομάδας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο. Η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει κανονικά την πορεία της, χωρίς να αλλάξει ο σχηματισμός. Ξεκινά μαζί με το σκάφος που σταμάτησε και επανέρχονται και τα δύο σκάφη στις θέσεις τους
 • έχει μαζί του υλικά ρυμουλκήσεως (σχοινιά, συρματόσχοινα), ώστε να ρυμουλκήσει - εάν χρειασθεί - σκάφος που έπαθε βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής αποφασίζεται το λιμάνι ρυμούλκησης.
 • 2. Τα υπόλοιπα σκάφη τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και γενικότερα το σχέδιο πλεύσης.
 • 3. Κατά την είσοδο σε λιμάνια - όρμους - κόλπους και κατά την πλεύση σε αβαθή, δεν τηρείται η πλεύση Δ, τα σκάφη ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού της αποστολής.

Γ. Πλεύση - Στάσεις

Σε κάθε περίπτωση ένα σκάφος που θέλει να κάνει στάση για οποιονδήποτε λόγο, θα ενημερώνει σχετικά με το VHF, πριν να κόψει ταχύτητα. Σε περίπτωση μη ηθελημένης στάση, ενημερώνεται άμεσα όλος ο σχηματισμός.

Για κανένα λόγο κανένα σκάφος δεν βγαίνει από την προγραμματισμένη θέση του και δεν υπερβαίνει την cruising speed (ταχύτητα ταξιδιού), η οποία σε καλές καιρικές συνθήκες είναι 26 κόμβοι.

δ. Αβαθή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα αβαθή .Ο αρχηγός της αποστολής μέσω του VHF θα δίνει σχετικές πληροφορίες για τα αβαθή, αλλά, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, την τελική ευθύνη πλεύσης θα έχουν οι ίδιοι οι κυβερνήτες.

Ε. Ελλιμενισμός - ανεφοδιασμοί κ.τ.λ.

Οι κυβερνήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε όλοι οι εφοδιασμοί σε καύσιμα και λιπαντικά να γίνονται στα σημεία στάσεων. Το δέσιμο θα πρέπει να γίνει με τάξη και ύστερα από οδηγίες του αρχηγού της εκδρομής. Θεωρούμε ότι φαινόμενα κακής ναυτικής νοοτροπίας (βιασύνη να δέσουμε πρώτοι, σκουπίδια, υπερβολική φασαρία κ.τ.λ.) ανήκουν στο παρελθόν.

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους κυβερνήτες - και μέσω αυτών, τα πληρώματα - για την όσο το δυνατό αρτιότερη παρουσία μας ως Όμιλος. Τα μπλουζάκια, τα καπελάκια, η νιντσεράδα, οι καρφίτσες και τα άλλα αναμνηστικά του ΜΟΦΣ θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ζ. Συμμετοχή Σκαφών

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς μπορεί να υπάρξει σχετική σύσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες και ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους, ο κυβερνήτης, αφού λάβει υπόψη του τις δυνατότητες του σκάφους, τις προσωπικές του δυνατότητες και τις δυνατότητες του πληρώματος, αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι σε σκέλος ή σε όλη την εκδρομή.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή των κυβερνητών ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτη ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει ένα σκάφος ή να παραμείνει σε όλη την εκδρομή. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Είναι αρμοδιότητα του χειριστή του σκάφους, να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις, για να λάβει ή όχι μέρος στην εκδρομή.

Τόσο ο ΜΟΦΣ, όσο και το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρει ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Οι χειριστές των σκαφών που συμμετέχουν ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ό,τι άλλο ίσως συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες, καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.     


 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως κυβερνήτης σκάφους στην εκδρομή ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 2011 30,31/7/2011 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών. Το σκάφος μου φέρει το όνομα .............................., και έχει μήκος ......... μ. Θα επιβαίνουν τα παρακάτω άτομα: (Ονοματεπώνυμο - ηλικία): ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο πλήρωμά μου, το σκάφος μου και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος μου είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην εκδρομή. Στο σκάφος μου έχω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση.

Ε)  Γνωρίζω  ότι είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική μου ως κυβερνήτης και χειριστής του σκάφους και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του σκάφους μου, να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο το ταξίδι. Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      ..........20......

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 41 - 50 από 83