Πολυμεσικό υλικόΔραστηριότητες του ΜΟΦΣ

Αρχική arrow Εκδηλώσεις - Εκδρομές
Εκδηλώσεις - Εκδρομές
ΤΡΙΚΕΡΙ 2010
 

 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαίου 2010

ΤΡΙΚΕΡΙ 2010

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

22-23-24 ΜΑΙΟΥ 2010

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν το χαρακτήρα της σύστασης και είναι ενδεικτικές. Μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή άλλες παραμέτρους της εκδρομής.  Οι κυβερνήτες των σκαφών που θα συμμετάσχουν στο ταξίδι αποφασίζουν σε όλες τις περιπτώσεις μόνοι τους και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον εαυτό τους και για τα άτομα που μεταφέρουν με το σκάφος τους σε όλες τις φάσεις της εκδρομής.

Α. Προγραμμα

Δευτέρα 17/5/2010

ώρα 21:00

Συγκέντρωση όλων των κυβερνητών που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην εκδρομή στα γραφεία του ομίλου. Η συμμετοχή των κυβερνητών σε αυτή τη συγκέντρωση είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.):

•1.       Ο κυβερνήτης του σκάφους να είναι μέλος του ΜΟΦΣ και να είναι τακτοποιημένος ταμειακά

•2.      Να υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (επισυνάπτεται).

•3.      Να δεχτεί ανεπιφύλακτα όλες τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος κειμένου.

Σαββάτο

22 Μαΐου

Ώρα 10:00

Αναχώρηση το πρωί από το Camping Παλιουρίου για Τζουγκριά - Σκιάθο. Η ακριβής ώρα και οι ενδεχόμενες στάσεις θα  αποφασισθούν ανάλογα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα.

Διανυκτέρευση στην Σκιάθο, ανεφοδιασμός σκαφών

Κυριακή

23 Μαΐου

Αναχώρηση για περίπλου Ανατολικού Παγασητικού, Τρίκερι

Διανυκτέρευση στο Τρίκερι . Η ακριβής ώρα και οι ενδεχόμενες στάσεις θα αποφασισθούν ανάλογα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα.

Δευτέρα

24 Μαΐου

Αναχώρηση για  Camping Παλιουρίου με πιθανή διαδρομή Αγ. Ιωάννης - Πηνειός. Η ακριβής ώρα και οι ενδεχόμενες στάσεις θα αποφασισθούν ανάλογα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•1.       Σε όλες τις πλεύσεις είναι αυστηρά υποχρεωτικό να φορούν όλοι οι επιβαίνοντες των σκαφών τα σωσίβιά τους, ακόμη και σε μπουνάτσα. Οι κυβερνήτες των σκαφών φορούν υποχρεωτικά το stop switch.

  1. Η πλεύση θα γίνει σύμφωνα με σχέδιο πλεύσης που θα διανεμηθεί, όταν θα είναι γνωστές οι συμμετοχές και οι τελευταίες καιρικές προγνώσεις.
  2. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη σημαία του ΜΟΦΣ.
  3. Όσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν το σχέδιο πλεύσης, θα πρέπει να ξεκινήσουν μισή ώρα πριν από τα υπόλοιπα σκάφη και να ακολουθήσουν την προγραμματισμένη ρότα. Σε κάθε άλλη περίπτωση καμία δυνατότητα δε θα υπάρχει από τον ΜΟΦΣ για παροχή βοήθειας , ρυμούλκηση κ.τ.λ.. Το ίδιο ισχύει για όλα τα θαλάσσια σκέλη της εκδρομής.

•5.      Με ευθύνη των κυβερνητών το κάθε σκάφος πρέπει να φέρει όλα τα εφόδια που περιγράφονται στο νέο κανονισμό λιμένα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και να έχουν σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ασφάλειες.

•6.      Πρέπει, επίσης, το σκάφος και ο εξοπλισμός του να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι επικοινωνίες θα γίνονται στη συχνότητα του Ομίλου (κανάλι 74). Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74 & 16. Όσα VHF έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης τριπλής λήψης, θα ρυθμιστούν στα κανάλια 74, 12 & 16. Το/τα σκάφος/σκάφη watchboat(s) θα ανιχνεύουν όλη την μπάντα των συχνοτήτων σε scan mode.

•7.      Oι κυβερνήτες θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα VHF τους να έχουν ισχύ εξόδου τουλάχιστον 19 Watt και στάσιμα λιγότερα από 1,5. Θα πρέπει επίσης να έχουν στο σκάφος τους δύο κινητά τηλέφωνα, τους αριθμούς των οποίων θα αναγράψουν στη δήλωσης συμμετοχής.    

Β. Σχέδιο πλεύσης ΔΕΛΤΑ

Το σχέδιο πλεύσης στηρίζεται σε διαίρεση των σκαφών σε μία ή περισσότερες ομάδες. Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά το σχέδιο Δ (σε περίπτωση μίας ομάδας), το οποίο άλλωστε έχει αναλυθεί στα σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια του ΜΟΦΣ.

 

Η τελική μορφή του Δ θα καθορισθεί πριν από την αναχώρηση

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ -ΜΠΑΝΤΗΣ - ΠΕΡΣΙΔΗΣ

•1.                   Ο watchman (σκούπα)

•·         επιβλέπει ώστε τα σκάφη της ομάδας (σκέλους του) να τηρούν τις οριζόντιες (50 μέτρα) και κάθετες αποστάσεις (20 μέτρα) του σχήματος

•·         προσεγγίζει οποιοδήποτε σκάφος της ομάδας σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο. Η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει κανονικά την πορεία της, χωρίς να αλλάξει ο σχηματισμός. Ξεκινά μαζί με το σκάφος που σταμάτησε και επανέρχονται και τα δύο σκάφη στις θέσεις τους

•·         έχει μαζί του υλικά ρυμουλκήσεως (σχοινιά, συρματόσχοινα), ώστε να ρυμουλκήσει - εάν χρειασθεί - σκάφος που έπαθε βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής αποφασίζεται το λιμάνι ρυμούλκησης.

•2.                  Τα υπόλοιπα σκάφη τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και γενικότερα το σχέδιο πλεύσης.

•3.                  Κατά την είσοδο σε λιμάνια - όρμους - κόλπους και κατά την πλεύση σε αβαθή, δεν τηρείται η πλεύση Δ, τα σκάφη ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού της αποστολής.

Γ. Πλεύση - Στάσεις

Σε κάθε περίπτωση ένα σκάφος που θέλει να κάνει στάση για οποιονδήποτε λόγο, θα ενημερώνει σχετικά με το VHF, πριν να κόψει ταχύτητα. Σε περίπτωση μη ηθελημένης στάση, ενημερώνεται άμεσα όλος ο σχηματισμός.

Για κανένα λόγο κανένα σκάφος δεν βγαίνει από την προγραμματισμένη θέση του και δεν υπερβαίνει την cruising speed (ταχύτητα ταξιδιού), η οποία σε καλές καιρικές συνθήκες είναι 26 κόμβοι.

δ. Αβαθή

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα αβαθή .Ο αρχηγός της αποστολής μέσω του VHF θα δίνει σχετικές πληροφορίες για τα αβαθή, αλλά, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, την τελική ευθύνη πλεύσης θα έχουν οι ίδιοι οι κυβερνήτες.

 

 

Ε. Ελλιμενισμός - ανεφοδιασμοί κ.τ.λ.

Οι κυβερνήτες θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε όλοι οι εφοδιασμοί σε καύσιμα και λιπαντικά να γίνουν στα λιμάνι της Σκιάθου. Το δέσιμο στο λιμάνι θα πρέπει να γίνει με τάξη και ύστερα από οδηγίες του αρχηγού της εκδρομής και των λιμενικών αρχών. Θεωρούμε ότι φαινόμενα κακής ναυτικής νοοτροπίας (βιασύνη να δέσουμε πρώτοι, σκουπίδια, υπερβολική φασαρία κ.τ.λ.) ανήκουν στο παρελθόν.

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους κυβερνήτες - και μέσω αυτών, τα πληρώματα - για την όσο το δυνατό αρτιότερη παρουσία μας ως Όμιλος. Τα μπλουζάκια, τα καπελάκια, η νιντσεράδα, οι καρφίτσες και τα άλλα αναμνηστικά του ΜΟΦΣ θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ζ. Συμμετοχή Σκαφών

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς μπορεί να υπάρξει σύσταση για μη συμμετοχή ή απαγόρευση συμμετοχής στην εκδρομή για μικρά σκάφη. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις άλλες και ανεξάρτητα από το μέγεθος του σκάφους, ο κυβερνήτης, αφού λάβει υπόψη του τις δυνατότητες του σκάφους, τις προσωπικές του δυνατότητες και τις δυνατότητες του πληρώματος, αποφασίζει για τη συμμετοχή του ή όχι σε σκέλος ή σε όλη την εκδρομή.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή των κυβερνητών ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη κάθε σκάφους και με τη δική του απόλυτη ευθύνη, η απόφαση για να εκκινήσει ένα σκάφος ή να παραμείνει σε όλη την εκδρομή. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Είναι αρμοδιότητα του χειριστή του σκάφους, να κρίνει το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις, για να λάβει ή όχι μέρος στην εκδρομή.

Τόσο ο ΜΟΦΣ, όσο και το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρει ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Οι χειριστές των σκαφών που συμμετέχουν ευθύνονται για κάθε ατύχημα ή ό,τι άλλο ίσως συμβεί στα σκάφη ή στα πληρώματα. Κατά συνέπεια, αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες, καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων.     

                                   

            ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ: ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6974147113

ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ:6945514141

ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ: 6946120620

 

 


 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Επιθυμώ να συμμετάσχω ως κυβερνήτης σκάφους στην εκδρομή ΤΡΙΚΕΡΙ 2010 22,23,24/5/2010 που διοργανώνει ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών. Το σκάφος μου φέρει το όνομα .............................., και έχει μήκος ......... μ. Θα επιβαίνουν τα παρακάτω άτομα: (Ονοματεπώνυμο - ηλικία): ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Β) Έλαβα γνώση των σχετικών οδηγιών πλου  και τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Γνωρίζω ότι οι οδηγίες αυτές είναι ενδεικτικές, μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν και ότι την τελική απόφαση για την κάθε μου ενέργεια θα την λαμβάνω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη.

Γ) Θα είμαι ο μόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές - ατυχήματα σε εμένα τον ίδιο, στο πλήρωμά μου, το σκάφος μου και σε τρίτους που πιθανόν να προκαλέσω σε στεριά και θάλασσα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπως και σε όλες τις σχετικές φάσεις (καθέλκυση - ανέλκυση του σκάφους, κ.τ.λ.) και αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη.

Δ) Το σκάφος μου είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να λάβει μέρος στην εκδρομή. Στο σκάφος μου έχω όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σωστικά μέσα και όλα τα εφόδια που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός λιμένα, τα οποία έλεγξα και βρήκα σε άριστη κατάσταση.

Ε)  Γνωρίζω  ότι είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική μου ως κυβερνήτης και χειριστής του σκάφους και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του σκάφους μου, να κρίνω: το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και γενικότερα όλες τις παραμέτρους, για να λάβω ή όχι μέρος σε επιμέρους σκέλη ή σε όλο το ταξίδι. Ο ΜΟΦΣ ως νομικό πρόσωπο, τα μέλη του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια, ζημία στο σκάφος ή στον εξοπλισμό, σωματικό τραυματισμό, ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους συμμετέχοντες ή στα σκάφη τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

ΣΤ) Οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων μου είναι:

(1).........................................................................            (2) ..............................................................

Ημερομηνία:      ..........20......

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 
ΧΟΡΟΣ 2010
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Μακεδονικός Oμιλος Φουσκωτών Σκαφών

σας προσκαλεί σε συνεστίαση,

που θα συνδυαστεί με την κοπή της πίτας και τον ετήσιο χορό

την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΩΡΑ 21:00

στο «ΘΕΡΜΑΙΣ», Δημ. Καραολή & Καπ. Χάψα γωνία, Θέρμη,

 τηλ.: 2310-466.895. δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θόδωρος Καρτσιώτης

Κλεάνθης Περσίδης

MACEDONIAN RIB CLUB

www.mofs.gr

Tιμή πρόσκλησης €25. Περιλαμβάνονται: 3 πιάτα καλού φαγητού και απεριόριστο κρασί.

Η τακτοποίηση στα τραπέζια θα γίνει ανάλογα με τη σειρά προσέλευσης (χωρητικότητα 150 άτομα).

 
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2010

VIDEO ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ 

ΜΕΡΟΣ 1

ΜΕΡΟΣ 2

VIDEO ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΦΣ - ΟΦΣΕ

ΜΕΡΟΣ 1

ΜΕΡΟΣ 2

 Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας τον Θανάση

Τριήμερο Κ. Δευτέρας στον Όλυμπο ΜΟΦΣ-ΟΦΣΕ

Μετά τα περσινά πετυχημένα Κούλουμα στην Εύβοια, διοργανώνουμε με τον αδελφό όμιλο ΟΦΣΕ τα Κούλουμα στον Όλυμπο 2010

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 13/02/2010:

Άφιξη μεσημέρι, τακτοποίηση στα δωμάτια

6μμ. Επίσκεψη στον Παραδοσιακό Οικισμό Παλαιού Παντελεήμωνα, ενημέρωση για θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου σε συνεργασία με ΚΠΕ και Δήμο Ανατολικού Ολύμπου.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.kpeanol.gr/ χάρτες πρόσβασης http://www.kpeanol.gr/el/-3 . Για τους φίλους από την Αθήνα που θα έρθουν Σάββατο απόγευμα σημειώνεται ότι ο Παλαιός Παντελεήμωνας είναι 25 km πριν από το Λιτόχωρο.

8μμ Γεύμα «συνάντηση ΜΟΦΣ-ΟΦΣΕ» σε εστιατόριο του Ξενοδοχείου Πλειάδες τηλ. 2352022661 του Παλαιού Παντελεήμωνα.

Κυριακή 14/02/2010:

το πρωί τζιπάδα light από Λιτόχωρο στην Λεπτοκαρυά από εκεί ανάβαση στον Όλυμπο διαδρομή μιας ώρας (βατός χωμάτινος δρόμος). Κατάληξη στα Πριόνια εκεί τσίπουρο ή φαγητό και στη συνέχεια πεζοπορία μέσα από το φαράγγι του Ενιπέα μέχρι το παλιό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου.

Αργά το απόγευμα, συμμετοχή στο έθιμο "Κάψιμο των κέρδων" στο Λιτόχωρο

Το βράδυ της Κυριακής χορός μασκέ στον Άγιο Ιωάννη Λιτόχωρου στον Ξενώνα Αγ. Ιωάννης τηλ 2352081842 με ζωντανή μουσική και "πλούσιο φαγητό".

Καθαρά Δευτέρα 15/02/2010

Καρναβάλι στο Λιτόχωρο, στροφή εθνικής οδού, με παραδοσιακή μουσική συνεργασία με Δήμο Λιτοχώρου. Πέταγμα χαρταετού.

Ο ΜΟΦΣ θα προσφέρει λαγάνα-χαλβά σαρακοστιανά.

Περισσότερες πληροφορίες 6970329800

 
Ντυσελντορφ 2010
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ντυσελντορφ 2010

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2010

Αναχώρηση με πρωινή πτήση

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/01/2010

Επιστροφή με απογευματινή πτήση

Για να μην υπάρξουν τα προβλήματα κρατήσεων που παρατηρήθηκαν κατά την οργάνωση της εκδρομής στο Ναυτικό σαλόνι Genova,

οι κρατήσεις δεν θα γίνουν ομαδικά.

 Όποιος θέλει να συμμετάσχει κάνει άμεσα την κράτησή του.

Ήδη έχουν γίνει  κρατήσεις για 12 άτομα

Για περισσότερες Πληροφορίες τηλεφωνήστε 6970329800

 
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΦΣ - ΟΦΣΕ
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΦΣ-ΟΦΣΕ

Οι 2 ιστορικοί όμιλοι της χώρας αδελφοποιήθηκαν σε ειδική τελετή που έγινε στην Αθήνα την 24/10/2009, επισημοποιώντας την στενή συνεργασία και τις άριστες σχέσεις τους. Ακολουθεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

adel29.jpg

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας (ΟΦΣΕ) και ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών (ΜΟΦΣ) αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους και αδελφοποιούνται σήμερα, 24/10/2009 στην Αθήνα.

Βασικό πλαίσιο αυτής της ενέργειας είναι οι πολύ καλές σχέσεις και οι κοινές αντιλήψεις τόσο των Προέδρων των δύο Ομίλων όσο και πολλών μελών, που φέτος οδήγησαν σε αρκετές κοινές ενέργειες και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε στεριά και θάλασσα.

Το ενδεικτικό πλαίσιο συνεργασίας είναι το παρακάτω:

•1.       Κοινή φιλοσοφία, κοινή αντιμετώπιση ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το φουσκωτό, τη θάλασσα και τους ομίλους.

•2.      Κοινές προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των ομίλων προς τα μέλη τους και την προστασία του καταναλωτή - κατόχου φουσκωτού σκάφους.

•3.      Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων

 - σε στεριά

 - σε θάλασσα

 - σε εθελοντικές, κοινωνικές και οικολογικές δράσεις.

•4.      Αμοιβαίες διευκολύνσεις (π.χ. οικονομία κλίμακας για συμμετοχή σε εκθέσεις).

•5.      Ανταλλαγή - συμπαραγωγή - αξιοποίηση τεχνικού και επιμορφωτικού υλικού.

•6.      Ανταλλαγή εισηγητών σεμιναρίων και ευρύτερα ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

•7.      Συμμετοχή ενός ομίλου σε εκδηλώσεις του άλλου.

•8.      Άλλοι τομείς που θα προκύψουν σε συνεργασία των Προέδρων και των ΔΣ των δύο ομίλων.

Το μνημόνιο αυτό ισχύει για όσο διάστημα οι παραπάνω άξονες γίνονται αποδεκτοί και από τους δύο ομίλους.

Για τον ΟΦΣΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ζαφόλιας

Για τον ΜΟΦΣ

Ο Πρόεδρος

Θόδωρος Καρτσιώτης

 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ
 

To μέλος του ΜΟΦΣ Θανάσης Χατζηελευθερίου

ετοίμασε ένα καταπληκτικό video της εκδρομής κάντε κλίκ http://www.youtube.com/watch?v=bedmONQPNZM

και φωτογραφίες κάντε κλίκ  http://s723.photobucket.com/albums/ww232/xsak13/XEIMERINES%20EKDROMES%20Wintry%20trips/2009/?

ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

Ανακοινώσεις (17/11/2009)

1. Με τις δηλώσεις συμμετοχής 43 ατόμων την 16/11/2009, εξαντλήθηκαν τα 20 δωμάτια που είχε κλείσει ο ΜΟΦΣ. Όποιος άλλος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, θα πρέπει να κλείσει μόνος του (πιθανόν να υπάρχουν δωμάτια σε ξενοδοχεία στην Νάουσα)

2. Για τις light τζιμπάδες, καλό θα είναι να έχετε VHF ή CB ή walking talking

3.Την Δευτέρα 23/11/2009 θα διεξαχθεί -εν όψει των διαδρομών της εκδρομής - σχετικό σεμινάριο  

ΔΕΙΤΕ: http://www.mofs.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=53

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ   28 & 29 /11/2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 28/11/2009

12-13: Άφιξη στο ξενοδοχείο ΒΕΡΜΙΟ στον Άγιο Νικόλαου Ναούσης, τακτοποίηση στα δωμάτια.

13:30-15: Επίσκεψη σε οινοποιείο

Απόγευμα ελεύθερο, προτείνουμε: επίσκεψη στην Νάουσα, περπάτημα στο πάρκο του Αγ. Νικολάου

21:00 Φαγητό και γλέντι στο Ξενοδοχείο, δίπλα στο ποτάμι, το menu περιλαμβάνει     :

       1. Τσίπουρο ποτήρι.

       2. Ατομικό ορντέβρ.

           (Τζατζίκι, ελιά, μαρουλόφυλλο, μπάτσιο, μπουρεκάκι,

             πιπεροσαλάτα και πατατοσαλάτα).

       3. Σαλάτες.

           Ρόκα.

           Άλμπερτ (μαρούλι-λάχανο-καρότο).

           Φέτα.

        4. Πέστροφα ή αρνάκι σούβλας ή κοτόπουλο σχάρας.

        5. Επιδόρπιο ραβανί παγωτό.

                          (Ποτά και αναψυκτικά έξτρα)

Κυριακή 29/11/2009

8:30-9:30 Πρωινό

9:30 Αναχώρηση για Σέλι (Ασφάλτινη διαδρομή)

10:00 - 12:30 Off road (Χωμάτινη διαδρομή) Σέλι - 3,5 Πηγάδια (μέχρι την κρυφή)

13:30 Γεύμα - αρνί στο χωριό ΑΣΩΜΑΤΑ

Παρατηρήσεις: Η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της εκδρομής είναι προαιρετική.  Η συμμετοχή των €50 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνει το ξενοδοχείο, το πρωινό και το γεύμα -  γλέντι του Σαββάτου

Το ΔΣ του ΜΟΦΣ σας ευχαριστεί που συμμετέχετε και σε αυτήν την δραστηριότητα του ομίλου (που είναι η 29 εκδήλωση του προγράμματος ΜΟΦΣ 2009 ) και σας εύχεται καλή διασκέδαση.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΔΩΜΑΤΙΟ

ΑΤΟΜΑ

ΓΕΥΜΑ

1

Μ

SUITE

4

NAI

2

Γ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

3

ΝΑΙ

3

Γ

SUITE

2

ΝΑΙ

4

Γ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

5

Γ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

6

Χ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

7

ΚΑ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

8

Φ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

9

Μ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

10

Τ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

11

Τ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

12

Κ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

13

Θ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

14

Β

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

15

Σ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

16

Χ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

17

Π

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

18

Μ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

19

Β

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

ΝΑΙ

20

21

Δ

Τ

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

2

2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/11/2009

 

 
Ο ΜΟΦΣ στο Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών
  • 20-25/10 :  Παρουσία του ΜΟΦΣ  στο Ναυτικού Σαλονιού Αθηνών 2009,  περίπτερο 37 κτήριο 3, Φιλοξενία στο περίπτερο του αδελφού ομίλου ΟΦΣΕ.
  • 23-24/10 : Εστιασμένες επισκέψεις
  • 24/10: Τελετή αδελφοποίησης με τον ΟΦΣΕ μετά  το πέρας της έκθεσης στο  κέντρο ΛΕΥΚΕΣ / ζωντανή μουσική, Δημητσάνας 1 στην ΒΑΡΗ. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Πρόεδρο του ΜΟΦΣ
  • 25/10: Συμμετοχή αντιπροσώπων ΔΣ στην Πανελλήνια συνάντηση εκπροσώπων ομίλων Φουσκωτών σκαφών (στον ΙΑΣΟΝΑ) 
 
BB 2309
   

BARBEQUE

ME ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

23/9/2009

Την Τετάρτη 23/9/2009, ο ΜΟΦΣ μετά την επιτυχία της 1ης Μουσικής Βραδιάς της 25/5/2009 και ύστερα από απαίτηση πολλών μελών διοργανώνει την εκδήλωση:

  1. Για να τιμήσει τους δωρητές του ΜΟΦΣ 2009
  2. Για να τιμήσει όλους όσους βοήθησαν ώστε - παρά τις δυσκολίες - να οργανωθεί με τεράστια επιτυχία το GAME FISHING 2009

Η εκδήλωση θα γίνει στον κήπο του ΜΟΦΣ στην ακρογιαλιά. Θα ξεκινήσει με το Μουσικό τμήμα του ΜΟΦΣ και αργότερα θα προστεθεί ο βιρτουόζος του μπουζουκιού Δημήτρης Ατζέμης.

Ταυτόχρονα το κυλικείο με την νέα βελτιωμένη λειτουργία του θα είναι στην διάθεση των μελών για ποτό και φαγητό.

Υπεύθυνος οργάνωσης: Κλήμης Γεωργιάδης, έφορος Αλιείας και τομέα Ψυχαγωγίας του ΜΟΦΣ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προβάλλονται φωτογραφίες και video από το GAME FISHING 2009 και από άλλες εκδηλώσεις του προγράμματος ΜΟΦΣ 2009.

Τηλέφωνο για κρατήσεις: 6970329800

 

 
GAME FISHING 2009
 

game_fis_2009_1.jpg

game_fis_2009_2.jpg 

game_fis_2009_3.jpg

game_fis_2009_4.jpg 


 

17Ο  «GAME FISHING 2009»

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

 

ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: SIMANO - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ  

         Απόσπασμα κανονισμού, ο πλήρες κανονισμός, το σύστημα βαθμολογίας αλευμάτων, ποινών κ.τ.λ. είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου 

Πληροφορίες  τηλ: 6970329800

Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών, με οδηγό την αγάπη του για την θάλασσα διοργανώνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς για 17η χρονιά, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ώρα 8.00, τον 17Ο διαγωνισμό ψαρέματος «GAME FISHING 2009»,συρτής ανοιχτής θαλάσσης, στην θαλάσσια περιοχή Παλιουρίου Χαλκιδικής και σε ακτίνα 20 ν.μ. από το camping Παλιουρίου.

Τα αλιεύματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πολυγύρου

Αφετηρία και τελετή απονομής:  camping Παλιουρίου.

Ο διαγωνισμός γίνεται με την συνεργασία της διεύθυνσης του camping Παλιουρίου, σύμφωνα με το ΠΔ 373/1985, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας Χαλκιδικής (ΑΠ 20/1086/10.09.2009) και τo 2119/11.5.2009 εγ. του Λιμεναρχείου Μουδανιών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ώρα 20.00               8ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τεχνική συρτής πελαγίσιων αλιευμάτων

                                                και εξοπλισμός αλίευσης, ΕΙΣ: Μάκης Ρηγανάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (προαιρετική συμμετοχή)

Ώρα 09.30                Εγκατάσταση επιτροπών, έναρξη λειτουργίας ηχητικών συστημάτων

Ώρα 15.30                Έναρξη λειτουργίας γραμματείας

Ώρα 21.00                Συνεστίαση στην ταβέρνα «3 ΑΔΕΛΦΙΑ»

                                

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ώρα 07.00                   Άφιξη σκαφών και εγγραφές

Ώρα 09.00                   Εκκίνηση διαγωνισμού ψαρέματος με άναμμα βεγγαλικού.

Ώρα 14.00                   Πέρας του διαγωνισμού.

Ώρα 14.30                   Ζύγισμα αλιευμάτων - βαθμολόγηση

Ώρα 15.00                   Απονομές επάθλων, τελετή λήξης

Ώρα 15.30                   Κλήρωση δώρων,  Δεξίωση προς τους συμμετέχοντες - προσφορά ΜΟΦΣ

  

Δηλώσεις συμμετοχής:

•§        Κατά το σεμινάριο της 16/9/2009 στον ΜΟΦΣ

•§        Το Σάββατο στην γραμματεία (camping Παλιουρίου) 17:00-20:00

•§        Την Κυριακή μέχρι τις 7:30

Διευθετήσεις:

Ο ΜΟΦΣ έχει ήδη τοποθετήσει ειδικές σκάρες στην ράμπα του camping ώστε να πέφτουν με άνεση σκάφη έως 10μ

Η διεύθυνση του Camping προσφέρει δωρεάν την φιλοξενία των traylor σε ειδικό χώρο.

Υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος δωματίων για την διαμονή, πληροφορίες :6970329800

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αλυτάρχης: Κλήμης Γεωργιάδης έφορος αλιείας ΜΟΦΣ

Γραμματεία: Νίκος Παντής, Αγοραστή Πετράκογλου, Γεωργία Γεωργιάδου

Μάγδα Γεωργοπούλου, Γιώργος Γεωργιάδης

Επικοινωνίες: Κωστής Μαρμαράς

Γιατρός Διαγωνισμού: Μανώλης Χοροζόπουλος, Καρδιολόγος

Επιτροπή ενστάσεων: Τα μέλη του ΔΣ του ΜΟΦΣ που δεν θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό

Τεχνικός Σύμβουλος : Μάκης Ρηγανάς

Σκάφη ασφαλείας: Θ. Καρτσώτης, Ν. Μπαντής, Κ. Γεωργιάδης

Γενικών καθηκόντων: Χ. Λαζαρίδης

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•Ø      Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ψαρέματος «Game Fishing ΜΟΦΣ 2009», έχουν τα μέλη του ΜΟΦΣ και οι φίλοι του ΜΟΦΣ αρκεί να επιβαίνουν σε σκάφος μέλους του ΜΟΦΣ. εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου (άδεια αλιευτικού σκάφους για το σκάφος και ατομική άδεια αλιείας για τους επιβαίνοντες), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του διαγωνισμού και υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

•Ø      Στον διαγωνισμό το κάθε σκάφος συμμετέχει σαν ομάδα, αρκεί τα άτομα που επιβαίνουν σ' αυτό να μην ξεπερνούν τον καθορισμένο από τον νόμο αριθμό ατόμων, που αναγράφεται στην άδεια του σκάφους.

 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Τα υδρόβια είδη που θα αλιευθούν θα είναι ψάρια επιφανείας (εκτός κιτρινόφτερου τόνου) και γενικότερα ψάρια συρτής. Τα αλιεύματα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πολυγύρου με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου

Απαγορεύεται η αλίευση του κιτρινόφτερου τόνου, ένα αλιευθεί κατά λάθος θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα με την μέγιστη δυνατή προσοχή ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί του αλιεύματος.

 Τα αλιευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καλάμια συρτής.

              ΕΠΑΘΛΑ

•Ø      Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

•Ø      Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ειδική (μη διαφημιστική) μπλούζα της διοργάνωσης

•Ø      Στους τρεις πρώτους νικητές και στον νικητή με το μεγαλύτερο σε βάρος Ψάρι θα δοθούν σημαντικά δώρα

•Ø      Επίσης πολλά άλλα δώρα θα δοθούν ύστερα από κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων

•Ø      Το ΔΣ του ΜΟΦΣ καταβάλει προσπάθεια ώστε τελικά για όλους τους συμμετέχοντες να υπάρχουν δώρα.

•Ø      Όλα τα συμμετέχοντα πληρώματα των σκαφών θα δεξιωθούν από τον Μακεδονικό Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών.

                        Το Δ.Σ. του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

εύχεται σε όλους καλή επιτυχία!

 
ΝΑΞΟΣ 2009
 

O ΜΟΦΣ

 στην  4η Πανελλήνια συνάντηση Φουσκωτών σκαφών  2009

Ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών συμμετείχε στην 4η Πανελλήνια συνάντηση Φουσκωτών σκαφών στην Νάξο. Σημειώνεται ότι τα σκάφη του ΜΟΦΣ διάνυσαν 900 Ναυτικά Μίλια μέσα σε 7 ημέρες για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση για την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών και στην Πανελλήνια συνάντηση. Με σύντομους ενδιάμεσους σταθμούς στην Σκόπελο, στην Εύβοια και στην Άνδρο, τα σκάφη έφθασαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Νάξο.

naxos3.jpg

Στην συνέχει ο ΜΟΦΣ συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των προέδρων των ομίλων. Κατά την συνάντηση των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία ο ΜΟΦΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Θόδωρο Καρτσιώτη, από τον ταμία και έφορο προβολής Νίκο Παντή και από το μέλος του ΔΣ Κλήμη Γεωργιάδη. Στην συνάντηση αυτή ο ΜΟΦΣ αφού έδωσε συγχαρητήρια στην λέσχη φουσκωτών σκαφών Χανίων για την θαυμάσια διοργάνωση και στον Παγκρήτιο για την παρουσίαση της μαντινάδας από το παιδιά, κατέθεσε την παρακάτω εμπεριστατωμένη πρόταση για τις επόμενες Πανελλήνιες συναντήσεις:

naxos1.jpg 

«Προκειμένου να αποκτήσει η υπό σύσταση Ομοσπονδία ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύρος και αναγνωρισιμότητας θα πρέπει να αναβαθμισθούν οι συναντήσεις των εκπροσώπων και ιδίως η ετήσια συνάντηση που γίνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνια συνάντησης Φουσκωτών σκαφών. Προς αυτή την κατεύθυνση η ετήσια συνάντηση θα πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο: τεχνικό, ,πολιτιστικό, οικολογικό. Ειδικές τεχνικές επιτροπές θα πρέπει να επεξεργάζονται ένα κεντρικό θέμα για κάθε συνάντηση και στη συνέχεια η ολομέλεια λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πορίσματα να καταλήγει σε αποφάσεις. Προτείνω για τν επόμενη συνάντηση το θέμα να είναι η έλλειψη τεχνικής τεκμηρίωσης και εγγυήσεων που υπάρχει αυτή την στιγμή στον χώρο των φουσκωτών σκαφών. Δεν είναι δυνατόν να αγοράζει κάποιος ένα φούρνο μικροκυμάτων αξίας €40 και να παίρνει γραπτές εγγυήσεις και manuals και αντίθετα να αγοράζει ένα φουσκωτό δεκάδων χιλιάδων ευρώ και να μην έχει ούτε ένα γραπτό κείμενο. Τεχνικά σχέδια (π.χ. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), γραπτές εγγυήσεις κ.τ.λ. θα αναγκάσουν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν την ποιότητα κατασκευής και ταυτόχρονο θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αναφοράς έτσι ώστε σε πιθανές βλάβες να μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες κακοτεχνίας.

Ο κύριος Καρτσιώτης κατέληξε ως έξης:  Ένα τέτοια θέμα - για τι οποίο θα είναι προφανή η συνδρομή της Γεν. Γραμματείας καταναλωτών- μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την καταξίωση της υπό σύσταση Ομοσπονδίας. Δευτερεύοντα θέματα - όπως η σειρά που θα μπαίνουν οι όμιλοι στο λιμάνι και το τι θα αναγράφεται στα μπλουζάκια δεν μπορεί να μας απασχολούν κάθε χρόνο και να υποβιβάζουν το κύρος και την αναισθητική μας.»

Η συνάντηση έκλεισε με την προσφορά γλυκών (με το σήμα του ΜΟΦΣ) που είχε ετοιμάσει στο εργοστάσιό του το μέλος του ΜΟΦΣ Γιώργος Τουμπερλέκας. 

naxos2.jpg naxos5.jpg

naxos_4.jpg

www.mofs.gr

Macedonian rib club


 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 41 - 50 από 65