Τα τελευταία 8 χρόνια του ΜΟΦΣ 2009-2016

Αρχική
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΦΣ 2017
13/2/2017 
Ανακήρυξη – ανάρτηση υποψηφίων για το όργανα διοίκησης του ΜΟΦΣ,  
πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και προκήρυξη εκλογών
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Φ.Σ. στην  277 / 38  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΜΟΦΣ της   13 / 2 / 2017 αποφάσισε ομόφωνα:
Ύστερα από έλεγχο των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων μελών του για τα όργανα διοίκησης του ΜΟΦΣ, αποδέχεται όλες τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν και αναρτά τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού :
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Καρτσιώτης Θεόδωρος
Κόκκος Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μπαρουτίδης Παναγιώτης
Σαγιόγλου Ανδρέας
Τσαχαλίνας Κωνσταντίνος
Φενέρης Σωκράτης
 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε
Καρπούζης Άγγελος
Νικολαϊδης Λάζαρος
Πέτρου Χαράλαμπος
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Το ΔΣ του ΜΟΦΣ αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό, τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και την προκήρυξη εκλογών την Δευτέρα 20 / 2 / 2017 ώρα 8:30 μ.μ. στην έδρα του ΜΟΦΣ
με ημερήσια διάταξη:
 
 •  
  • Έλεγχος απαρτίας ΓΣ
  • Εκλογή προεδρείου ΓΣ
  • Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Έγκριση προϋπολογισμού
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη ευθύνη
  • Προτάσεις μελών για την κατάρτιση του Πρόγραμμα ΜΟΦΣ 2017 και για θέματα  που αφορούν το μέλλον του ΜΟΦΣ
  • Ορισμός εκπροσώπων στη Ομοσπονδία, ΕΟΜΟΦΣ
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη έως και το 2016 και €20 τουλάχιστον για το 2017.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ορίζεται από το άρθο 6 του ισχύοντος καταστατικού
Η ΓΣ θα είναι σε απαρτία βάσει του καταστατικού, εάν συμμετέχουν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί νέα Γενική συνέλευση για την Τετάρτη 22/2/2017 η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία  εάν συμμετέχουν το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών

Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στα e-mails των μελών, αναρτάται στο site του ΜΟΦΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου 

 

5/2/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ και ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το ΔΣ του ΜΟΦΣ στην συνεδρίαση της 5 / 2 / 2017, αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό, τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και  την προκήρυξη των εκλογών και ως εξής:

o   Κατάθεση υποψηφιοτήτων με την υποβολή αίτησης – δήλωσης στο γραφεία του ΜΟΦΣ μέχρι την Δευτέρα 13 / 2 / 2017

o   Έλεγχος και ανάρτηση πίνακα υποψηφιοτήτων μέχρι Πέμπτη 16 / 2 / 2017, εκτύπωση ψηφοδελτίων

o   Τακτική Γενική συνέλευση εκλογοαπολογιστική την Δευτέρα 20 / 2 / 2017 με ημερήσια διάταξη:

 •  
  • Έλεγχος απαρτίας ΓΣ
  • Εκλογή προεδρείου ΓΣ
  • Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Έγκριση προϋπολογισμού
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη ευθύνη
  • Προτάσεις μελών για την κατάρτιση του Πρόγραμμα ΜΟΦΣ 2017 και για θέματα  που αφορούν το μέλλον του ΜΟΦΣ
  • Ορισμός εκπροσώπων στη Ομοσπονδία, ΕΟΜΟΦΣ
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών

 Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη έως και το 2016 και €20 τουλάχιστον για το 2017.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ορίζεται από το άρθο 6 του ισχύοντος καταστατικού

Η ΓΣ θα είναι σε απαρτία βάσει του καταστατικού, εάν συμμετέχουν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί νέα Γενική συνέλευση για την Τετάρτη 22/2/2017 η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία  εάν συμμετέχουν το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών

Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στα e-mails των μελών, αναρτάται στο site του ΜΟΦΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου

Για το Δ.Σ. του ΜΟΦΣ

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Θόδωρος Καρτσιώτης

 

 

Ανδρέας Σαγιόγλου