Τα τελευταία 9 χρόνια του ΜΟΦΣ 2009-2017

Αρχική arrow Αναμνηστικά ΜΟΦΣ
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΦΣ - ΟΦΣΕ
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΦΣ-ΟΦΣΕ

Οι 2 ιστορικοί όμιλοι της χώρας αδελφοποιήθηκαν σε ειδική τελετή που έγινε στην Αθήνα την 24/10/2009, επισημοποιώντας την στενή συνεργασία και τις άριστες σχέσεις τους. Ακολουθεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

adel29.jpg

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας (ΟΦΣΕ) και ο Μακεδονικός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών (ΜΟΦΣ) αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους και αδελφοποιούνται σήμερα, 24/10/2009 στην Αθήνα.

Βασικό πλαίσιο αυτής της ενέργειας είναι οι πολύ καλές σχέσεις και οι κοινές αντιλήψεις τόσο των Προέδρων των δύο Ομίλων όσο και πολλών μελών, που φέτος οδήγησαν σε αρκετές κοινές ενέργειες και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε στεριά και θάλασσα.

Το ενδεικτικό πλαίσιο συνεργασίας είναι το παρακάτω:

•1.       Κοινή φιλοσοφία, κοινή αντιμετώπιση ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το φουσκωτό, τη θάλασσα και τους ομίλους.

•2.      Κοινές προσπάθειες για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των ομίλων προς τα μέλη τους και την προστασία του καταναλωτή - κατόχου φουσκωτού σκάφους.

•3.      Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων

 - σε στεριά

 - σε θάλασσα

 - σε εθελοντικές, κοινωνικές και οικολογικές δράσεις.

•4.      Αμοιβαίες διευκολύνσεις (π.χ. οικονομία κλίμακας για συμμετοχή σε εκθέσεις).

•5.      Ανταλλαγή - συμπαραγωγή - αξιοποίηση τεχνικού και επιμορφωτικού υλικού.

•6.      Ανταλλαγή εισηγητών σεμιναρίων και ευρύτερα ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

•7.      Συμμετοχή ενός ομίλου σε εκδηλώσεις του άλλου.

•8.      Άλλοι τομείς που θα προκύψουν σε συνεργασία των Προέδρων και των ΔΣ των δύο ομίλων.

Το μνημόνιο αυτό ισχύει για όσο διάστημα οι παραπάνω άξονες γίνονται αποδεκτοί και από τους δύο ομίλους.

Για τον ΟΦΣΕ

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ζαφόλιας

Για τον ΜΟΦΣ

Ο Πρόεδρος

Θόδωρος Καρτσιώτης