Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η θεματολογία μας ”Αρχές Πλεύσης” με ομιλητή τον Μάκη Ριγανά τον οποίο και ευχαριστούμε για την μετάδοση της  εμπειρίας και γνώσης του.