Στις 20/05 και 27/05 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΣΩΣΗ».