ΠΡΟΕΔΡΟΣ / Πέτρου Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ Σαγιόγλου Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / Κώστας Δημήτρης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / Γιαννόπουλος Γιάννης
ΤΑΜΙΑΣ / Βαρκούλης Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / Κατιώνης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ / Φενέρης Σωκράτης