Ευχαριστούμε την εταιρεία FishingPro, το μέλος μας Δημήτρη Παπαδάκο και τον συνεργάτη του, για την διεξαγωγή του σεμιναρίου ”τεχνικές ψαρέματος, χρήση βυθόμετρου”.