Καλούνται τα μέλη του ΜΟΦΣ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Δευτέρα 4 / 2 / 2019 και ώρα 8μμ στις εγκαταστάσεις του ομίλου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έλεγχος απαρτίας ΓΣ
  • Εκλογή προεδρείου ΓΣ
  • Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ΔΣ
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  • Έγκριση προϋπολογισμού
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη ευθύνη
  • Προτάσεις μελών για την κατάρτιση του Πρόγραμμα ΜΟΦΣ 2019 και για θέματα που αφορούν το μέλλον του ΜΟΦΣ
  • Διάφορα θέματα
  • Ορισμός εκπροσώπων στη Ομοσπονδία, ΕΟΜΟΦΣ
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διεξαγωγή εκλογών
Το ψηφοδέλτιο των εκλογών σύμφωνα με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως έως την 21-1-2019 και εγκρίθηκαν στο ΔΣ του ΜΟΦΣ της 28-1-2019 είναι το εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Γιαννόπουλος Γιάννης

Καρπούζης  Άγγελος

Κώστας  Δημήτρης

Μπαρουτίδης Παναγιώτης

Παπαδόπουλος Σάββας

Σαγιόγλου Ανδρέας

Φενέρης Σωκράτης

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε

    Κωνσταντινίδης  Γιάννης

Νικολαϊδης Λάζαρος

Πέτρου Χαράλαμπος

 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ σύμφωνα με το καταστατικό έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, δηλαδή όσα έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για τα προηγούμενα έτη έως και το 2018 και €20 τουλάχιστον για το 2019.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ορίζεται από το άρθο 6 του ισχύοντος καταστατικού

Η ΓΣ θα είναι σε απαρτία βάσει του καταστατικού, εάν συμμετέχουν το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί νέα Γενική συνέλευση για την Δευτέρα  11 / 2 / 2019 η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία  εάν συμμετέχουν το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών

Σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στα e-mails των μελών, αναρτάται στο site του ΜΟΦΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου»